Our surgical experience in children with multiple pulmonary hydatid cysts

Multipl pulmoner hidatik kist olan çocuklarda cerrahi deneyimlerimiz

Authors

  • Hıdır Esme SBU Konya SUAM
  • Hasan Dogan SBU Konya Şehir Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği

Keywords:

Hidatik kist, multipl, çocuk

Abstract

There are very few data on multiple pulmonary hydatid cysts in childhood. Our aim in this study is to present the clinical features and treatment method of 23 pediatric patients with multiple pulmonary hydatid cysts in the light of literature information.

Twenty-three pediatric patients with two or more pulmonary cysts who were operated on between January 2010 and December 2020 for pulmonary hydatid cysts were included in the study. The patients were evaluated in terms of age, gender, symptoms, radiological imaging methods, surgical treatment, length of stay in the hospital, and postoperative complications.

15 (65.2%) of the patients were male and 8 (34.7%) were female. The mean age was 11.3 ± 4.2 years. The most common symptom was cough. The total number of cysts was 52. Six of 23 patients had a perforated hydatid cyst at admission. Perforation was in the pleural space in 4 patients, and in the bronchial system in 2 patients. While the cysts were unilateral in 19 patients, it was bilateral in 4 patients (17.3%). 6 patients had more than one cyst in the same lobe (2-4 cysts). Cystotomy and capitonage were applied in all patients. Two patients with perforated cysts had empyema and decortication was performed. Resection was not performed in any patient. Postoperative complications were atelectasis in 3 patients and prolonged air leak in 1 patient.

Parenchyma-sparing surgery should be preferred even if multiple hydatid cysts are in the same lobe because of the high expansiveness of the remaining parenchyma in children.

ÖZET

Çocukluk çağında multipl pulmoner hidatik kistler ile ilgili çok az veri vardır. Çalışmadaki amacımız kliniğimizde multipl pulmoner hidatik kistli 23 çocuk olgunun klinik özellikleri ve tedavi yöntemini, literatür bil-gileri ışığında sunmaktır. Pulmoner kist hidatik nedeniyle 2010 ocak ile 2020 aralık ayı arasında ameliyat edilen iki veya ikiden fazla pulmoner kiste sahip 23 çocuk hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların yaş, cinsiyet, semptom, radyolojik görüntüleme yöntemleri, cerrahi tedavisi, hastanede kalış süresi ve postoperatif komplikasyonlar açısından değer-lendirildi. Hastaların 15’i (% 65.2) erkek, 8’i (% 34.7) kadındı. Ortalama yaş 11.3 ± 4.2 yıldı. En sık görülen semp-tom öksürük idi. Kist sayısı toplam 52 idi. 23 hastanın 6’sında başvuru sırasında perfore hidatik kisti mevcuttu. Dört hastada perforasyon plevral aralığa iken 2’sinde bronşial sisteme idi. Ondokuz hastada kistler tek taraflı iken 4 hastada (%17.3) çift taraflı idi. 6 hastada aynı lob içerisinde birden fazla kist vardı (2-4 kist). Tüm hastalarda kistotomi ve kapitonaj uygulandı. Kistin perfore olduğu 2 hastada ampiyem vardı ve dekortikasyon uygulandı.
Esme et al. Çocuklarda multipl hidatik kist
26
Hiçbir hastada rezeksiyon uygulanmadı. Postoperatif komplikasyon olarak 3 hastada atelektazi gelişirken 1 has-tada uzamış hava kaçağı oldu. Çocuklarda geride kalan parankimin eksapansiyon kabiliyetinin yüksekliği nedeniyle multipl hidatik kist aynı lobta dahi olsa parankim koruyucu cerrahi tercih edilmelidir.

 

References

Petrov DB, Terzinacheva PP, Djambazov VI, Plochev MP, Goranov EP, Minchev TR, et al. Surgical treatment of bilateral hydatid disease of the lung. Eur J Cardiothorac Surg 2001;19(6): 918-23.

Cangir AK, Sahin E, Enon S, Kavukcu S, Akay H, Okten I, et al. Surgical treatment of pulmonary hydatid cysts in children. J Pediatr Surg 2001;36(6):917-920.

Brahim MB, Nouri A, Ksia A, Ezzi OE, Mekki M, and Belgihith M. Management of multiple echinococcosis in childhood with albendazole and surgery. Journal of Pediatric Surgery 2008;43: 2024–2030.

Shalabi RI, Ayed AK, and Amin M. 15 Years in surgical management of pulmonary hydatidosis. Annals of Thoracic and Cardiovascular Surgery 2002;8(3): 131-134.

Kiliç D, Erdogan M, Habesoglu A, and Hatipoglu A. Multiple primary chest wall hydatid cysts associated with spinal canal involvement. Interactive Cardiovascular and Thoracic Surgery 2003; 2(3):395-397.

Grossi G, Lastilla MG, Teggi A, et al. 420 patients with hydatid cyst: observations on the clinical picture. Arch Hydatid 1991;30:1021-1025.

Halezeroglu S, Celik M, Uysal A, Senol C, Keles M, Arman B. Giant hydatid cysts of the lung. J Thorac Cardiovasc Surg 1997;113:712-717.

Karaoglanoglu N, Kurkcuoglu IC, Gorguner M, Eroglu A, Turkyilmaz A. Giant hydatid lung cysts. Eur J Cardiothorac Surg 2001;19:914-917.

Önen A, Şanlı A, Avcı BY. Akciğerin dev kist hi-datiği: 10 olgu sunumu. Toraks Dergisi 2004;5:106-109.

Salih OK, Topcuoğlu MS, Celik SK, et al. Surgical treatment of hydatid cysts of the lung: analysis of 405 patients. Can J Surg. 1998;41:131-135.

Dincer SI, Demir A, Sayar A, et al. Surgical treatment of pulmonary hydatid disease: a comparison of children and adults. J Pediatr Surg 2006;41:1230-1236.

Yekeler E, Karaarslan K, Yazıcıoglu A, et al. Lo-bectomy for pulmonary hydatid cyst. Turk J Med Sci 2013;43:1024-1029.

Topçu S, Kurul IC, Taştepe I, et al. Surgical treatment of pulmonary hydatid cysts in children. J Thorac Cardiovasc Surg 2000;120:1097-1101.

Sayir F, Cobanoglu U, Sehitogullari A. Surgical treatment of pulmonary hydatid cysts, which perforated to the pleura. Eurasian J Med 2012;44:79-83.

Esme et al. Çocuklarda multipl hidatik kist

Demirhan R, Onan B, Kıral H, et al. Surgical tre-atment of giant hydatid cysts in childhood. Turk Gogus Kalp Damar 2010;18:121-125.

Balci AE, Eren N, Eren S, et al. Ruptured hydatid cysts of the lung in children: clinical review and results of surgery. Ann Thorac Surg 2002;74:889-892.

Fındık G, Aydoğdu K, Hazer S, et al. The management of postoperative complications in childhood pulmonary hydatid cysts. Turkish J Thorac Cardiovasc Surg 2012;20:850-856.

Toker A, Tanju S, Bayrak Y, et al. Life-threatening hemoptysis in a child: the only symptom. Ann Thorac Surg 2004;77:336-338.

Vasquez JC, Montesinos E, Peralta J, et al. Need for lung resection in patients with intact or ruptured hydatid cysts. Thorac Cardiovasc Surg 2009;57:295-302.

Arroud M, Afifi MA, El Ghazi K, et al. Lung hydatid cysts in children: a comparison study between giant and non-giant cysts. Pediatr Surg Int 2009;25:37-40.

Harlaftis NN, Aletras HA, Symbas PN. Hydatid disease of the lung. In: Shields TW, Locicero III J, Ponn RB, Rusch VW, editors. General Thoracic Surgery. 6th ed. Philadelphia, Lippincott Williams & Williams, 2005, p:1298-1309.

Hasdıraz L, Onal O, Oguzkaya F. Bilateral sta-ged thoracotomy for multiple lung hydatidosis. J Cardiothorac Surg 2013;8:121.

Published

2022-08-29

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>