Synchronous tumors in patients with pulmonary hamartomas.

Akciğer hamartomlu hastalarda senkron tümörler.

Authors

  • Hıdır Esme SBU Konya SUAM

Keywords:

Pulmonary hamartoma, synchronous tumors, follow up

Abstract

Pulmonary hamartomas are the most common benign tumours of the lung. They appear as a solitary, round nodules sometimes with popcorn calcification and fatty tissue in radiologic investigation. Specific popcorn-type calcification is almost pathognomonic for pulmonary hamartoma. More than 90% of hamartomas are peripheral. Only 10% or less are located centrally. Surgical treatment is the gold standard in intraparenchymal hamartomas including enucleation or wedge resection with parencym saving as possible. Endobronchial hamartomas can be removed successfully through bronchoscopy. There have been many reports suggesting an association between hamartoma with pulmonary and extrapulmonary malignancy. Classification of hamartomas as benign tumors causes neglect of patients in detail and long follow-up in postoperative follow-up. It is clear that there is a high incidence of malignancies in cases with pulmonary hamartomas. Because of the close association with malignancy, patients who have a hamartoma diagnosis should be followed up frequently and for a long time.

 

 

ÖZET

Akciğer hamartomları, akciğerin en sık görülen benign tümörleridir. Radyolojik incelemede bazen patlamış mısır kalsifikasyonu ve yağlı dokunun eşlik ettiği soliter yuvarlak nodüller şeklinde görünürler. Spesifik mısır patlamış tipte kalsifikasyon hemen daima pulmoner hamartom için patognomoniktir. Hamartomların % 90âdan fazlası periferiktir. Sadece %10ânu veya daha azı santral yerleşimlidir. Cerrahi tedavi parankim içi lezyonlarda mümkün olduğunca parankimi koruyarak enükleasyon veya wedge rezeksiyon yapılması altın standartdır. Endobronşial hamartomlar bronkoskopi ile başarılı bir şekilde çıkartılabilir. Hamartom ile akciğer ve akciğer dışı maligniteler arasında bir bağlantı olduğunu düşündüren çok sayıda rapor bulunmaktadır. Hamartomların klasik olarak benign tümör olarak kabul edilmesi, hastaların ayrıntılı incelenmesine ve postoperatif uzun süreli izlenmelerinde ihmallere neden olmaktadır. Pulmoner hamartomlu olgularda malignite görülme sıklığının yüksek olduğu açıktır. Malignite ile olan yakın ilişkisi nedeniyle hamartom tanısı alan hastaların sık ve uzun süreli takibi yapılmalıdır.

Published

2018-07-11

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>