Ptosis after tube thoracostomy

Tüp torakostomi sonrası gelişen pitozis

Authors

  • Hıdır Esme SBU Konya SUAM
  • Arif Ateş

Keywords:

Tube thoracostomy,, Ptosis, Pneumothorax

Abstract

Horner syndrome or oculosympathetic paresis is a neurological pathology that occurs when the hypothalamus originating from the oculosympathetic nerve pathway is interrupted at any point from the hypothalamus to the end. The disease is clinically characterized by myosis, ptosis, endophthalmitis, and anhidrosis of the face. Iatrogenic Horner syndrome due to tube thoracostomy is very rare. Tube thoracostomy is a commonly used surgical procedure in different pulmonary pathologies. However, various risks may arise depending on the techniques used during the insertion of the tube, the placement of the tube in the thorax, and the length of time the tube remains in the thorax.

In this paper, a case of ptosis on the second day of hospitalization due to tube thoracostomy for spontaneous pneumothorax was presented and discussed.

 

Özet

Horner sendromu ya da okülosempatik parezi, okülosempatik sinir yolunun kaynaklandığı hipotalamustan, sonlandığı göze kadar olan herhangi bir yerde kesintiye uğraması ile ortaya çıkan nörolojik bir patolojidir. Hastalık klinikte aynı tarafta miyozis, pitozis, enoftalmi ve yüzde anhidrozis ile karakterizedir. Tüp torakostomiye bağlı iatrojenik Horner sendromu çok nadirdir. Tüp torakostomi farklı pulmoner patolojilerde sık kullanılan cerrahi bir işlemdir. Ancak bu işlemde tüpün yerleştirilmesi sırasında kullanılan tekniklere, tüpün toraks içindeki yerleşimine ve toraksta kalma süresine bağlı olarak çeşitli riskler ortaya çıkabilir.

Bu yazıda, kliniğimize spontan pnömotoraks nedeniyle uygulanan tüp torakostomiye bağlı yatışının 2. gününde ortaya çıkan pitozis olgusu çok nadir olması nedeniyle sunuldu ve tartışıldı.

Published

2019-12-28

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>