ELASTOFIBROMA DORSI: A RARE CAUSE OF CHEST PAIN. Nadir bir göğüs ağrısı nedeni; Elastofibroma dorsi.

Authors

  • Mustafa Çalık
  • Nuri Düzgün
  • Saniye Göknil Çalık
  • Taha Tahir Bekci
  • Yaşar Ünlü
  • Hıdır Esme

Keywords:

Elastofibroma dorsi, soft tissue, benign, tumor

Abstract

Elastofibroma dorsi is a rare pseudotumoral lesion located in the periscapular region. Prevalence of up to 24% in the elderly. The pathogenesis of the lesion is still unclear, but repetitive microtrauma by friction between the scapula and the thoracic wall may cause the reactive hyperproliferation of fibroelastic tissue. This lesion is usually seen in patients over the age of 50 years and is not uncommonly mistaken as a malignant tumour because of its size and location deep to the periscapular muscles. In our case, metastatic lung cancer examination in our clinic with bilateral subcapsular mass was found lying at the time. The frozen section report of the two masses was reported as benign in operation. The two mass was totally removed. 14th postoperative day, the patient was discharged. Here in, we presented the case  in view of the literature.

ÖZET

Elastofibroma dorsi periskapular bölgede bulunan ve nadir görülen psödotümöral bir lezyondur. Yaşlılarda %24 oranında görülür. Lezyonun patogenezi tam bilinmemekle birlikte, skapula ve göğüs duvarı arasında tekrarlayan mikrotravmaların  fibroelastik dokuda reaktif hiperproliferasyon oluşturarak elastofibroma dorsiye neden olduğu düşünülmektedir. Elastofibroma dorsi, genelde 50 yaşın üzerindeki hastalarda görülmesi, periskapular bölgede ve derin yerleşimli olması nedeni ile çoğu zaman malign tümör sanılabilmektedir. Olgumuzda, metastatik akciğer karsinomu tanısı ile kliniğimize yattığı esnada yapılan muayenede bilateral subskapular bölgede hareketle ağrılı lezyonlar tespit edildi. Operasyonda her iki kitleden de gönderilen frozen sonucu benign olarak bildirildi. Her iki kitle total olarak eksize edildi. Hasta postoperatif 14. gün taburcu edildi. Olgu literatür verileri ışığında sunulmuştur.

Published

2017-03-11

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>