SPONTANEOUS PNEUMOTHORAX SECONDARY BRONCHIAL CARCINOMA. Bronşiyal karsinomaya bağlı spontan pnömotoraks olgusu.

Authors

  • Derya Öztürk
  • Ertuğrul Altınbilek
  • Cemil Kavalcı
  • Murat Koyuncu
  • Fatih Çakmak
  • İbrahim İkizceli

Keywords:

Bronchial carcinoma,spontaneous pneumothorax, and emergency

Abstract

Secondary spontaneous pneumothorax occurs in people with a wide variety of pulmonary pathologyespecially in chronic obstructive pulmonary disease, bullous emphysema, bronchial asthma, congenital cysts, malignancies, interstitial fibrosis, pneumonia and cysticfibrosis. Secondary spontaneous pneumothorax is a life-threatening condition due to underlying chronic pulmonary pathology and commonly seen in elderly patients. In this case we want to remind possibility of underlying pulmonary malignancy with pneumothorax in an elderly patient.

ÖZET

Sekonders pontan pnömotoraks büllöz anfizem, konjenital kist, tümörler, interstisiyel fibrozis, pnömoni ve sistik fibrozis gibi kronik obstrüktif hastalıkları takiben daha fazla görülmektedir. Sekonder spontan pnömotoraks hayatı tehdit eden bir patoloji olup yaşlılarda daha sık görülmektedir. Bu vaka nedeniyle malignitelere bağlı olarak gelişen bir olguyu irdeledik. 

Author Biographies

Cemil Kavalcı

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp ABD, Ankara,

İbrahim İkizceli

Şişli Etfal EA Hastanesi, Acil Tıp Kliniği

Published

2017-02-22

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)