EXTERNAL VALIDATION OF CLINICAL EFFECTIVENESS OF POSTOPERATIVE PNEUMONIA RISK INDEX. Postoperatif pnömoni risk indeksinin etkinliğinin doğrulanması.

Authors

  • Gülsüm Kavalcı
  • Cavidan Arar
  • Nesrin Turan
  • Cemil Kavalcı

Keywords:

Anaesthesia, intensive care unit, and respiratory insufficiency

Abstract

Postoperative respiratory failure is an important complication of anesthesia. In this study, we aimed to defination of validation of postoperative pneumonia risk index .. 3000 patients are extended to our study. We calculated respiration insufficiency risk index and postoperative pneumonia risk index scores preoperatively. Multiply variability regression analysis inquired for the factors that can effect intensive care unit requirement. Significance level is p<0.05 accepted for all statistics. Multiply variability regresion analysis arrived at a conclusion that; intencive care unit requirement and postoperative pulmoner complications effected by age, gender, low albumin levels, high urea levels, functional state, cronic obstructive lung disease, having more than 4 unit blood transfusion, periferic vessel surgery, brain surgery, spinal column surgery and urgent surgery (p<0.05). This study revealed a high effectiveness of postoperative pneumonia risk index in prediction of intensive care need and development of postoperative pulmonary complications.

ÖZET

Postoperatif solunum yetersizliği Anestezinin önemli bir komplikasyonudur. Bu çalışma ile postoperatif pnömoni risk indeksinin, geçerliliğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmaya 3000 hasta alındı. Hastaların preoperatif dönemde respiratuar yetmezlik risk indeksi ve postoperatif pnömoni risk indeksi skorları puanlanarak hesaplandı. Yoğun bakım gereksinimi üzerine etkili olabilecek faktörler çok değişkenli regresyon analizi ile araştırıldı. Tüm istatistikler için anlamlılık sınırı p<0.05 olarak kabul edildi. Çok değişkenli regresyon analizi sonucunda; yoğun bakım gereksinimi ve postoperatif pulmoner komplikasyon gelişimi üzerine etkili faktörler olarak; yaş, cinsiyet, düşük albümin düzeyi, yüksek üre düzeyi, fonksiyonel durum, kronik obstruktif akciğer hastalığı varlığı, 4 üniteden fazla kan transfüzyonu yapılması, periferik damar cerrahisi, ekstremite cerrahisi, alt batın cerrahisi, beyin cerrahisi, omurga cerrahisi ve acil cerrahi bulunmuştur (p<0.05). Yoğun bakım gereksinimi ve postoperatif pulmoner komplikasyon gelişimini belirlemede postoperatif pnömoni risk indeksinin etkinliği yüksek bulunmuştur.

Published

2017-03-21

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)