Cystolithiasis admitted with anuria; Case report. ANÜRİ İLE BAŞVURAN MESANE TAŞI; OLGU SUNUMU.

Authors

  • Ertuğrul Altınbilek
  • Derya Öztürk
  • Çilem Çaltılı
  • Cantürk Emir
  • Güleser Akpınar
  • Harika Gündüz
  • Cemil Kavalcı

Keywords:

Anuria, cystolithiasis, emergency

Abstract

Urinary calculi disease is considered as endemic in our country and has an incidence of approximately 15%. Cystolithiasis constitutes only 5% of the whole urinary tract calculuses. It is commonly seen in elderly men. Prostatic hyperplasia, infection, neurogenic bladder, foreign bodies and  anti-incontinence surgery in women may be a predisposing factor for cystolithiasis. Most of the patients with cystolithiasis admit to the hospital with pain, bleeding, infection and recurrent lower urinary tract symptoms. In this case report, we aimed to present a patient who admitted to the emergency department with complaints of anuria and at whose direct graphy a lot of  opacity detected compatible with calculi.

Özet

Üriner sistem taş hastalığı ülkemizde endemik olarak görülür ve insidansı %15âlere yaklaşmaktadır. Mesane taşları ise tüm üriner sistem taşlarının yalnızca %5âini oluşturur. Sıklıkla ileri yaşlı erkeklerde görülürler ve prostat hiperplazisi, enfeksiyonlar, nörojenik mesane, yabancı cisim, kadınlarda anti inkontinans cerrahisi mesane taşları için predispozan faktör olabilmektedir. Mesane taşı gelişen hastaların çoğu ağrı, kanama, tekrarlayan enfeksiyonlar ve alt üriner sistem semptomları ile hastaneye başvurur. Acil servise anüri şikayeti ile başvuran ve direkt üriner sistem grafisinde pelvik bölgede çok sayıda taş ile uyumlu opasite görülen hastayı sunmayı amaçladık.

Author Biographies

Ertuğrul Altınbilek

Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İstanbul

Derya Öztürk

Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İstanbul

Çilem Çaltılı

Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İstanbul

Cantürk Emir

Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İstanbul

Güleser Akpınar

Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İstanbul

Harika Gündüz

Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İstanbul

Cemil Kavalcı

Başkent ÜTF Acil Tıp AD, Ankara

Published

2016-12-27

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)