Evaluation of approach to multiple trauma patients brought to the emergency department with Ambulance 112.

112 Ambulansı ile acil servise getirilen çoklu travma hastalarına yapılan girişimlerin değerlendirilmesi.

Authors

  • Bilge Uçaroğlu
  • Cemil Kavalcı
  • Mehmet Ali Ceyhan
  • Oktay Hakbilir

Keywords:

Transportation, emergency teams, trauma

Abstract

Emergency Medical System (EMS), is a system which provides emergency medical care during the period beginning from notification of an event until the definitive treatment is started. The aim of this study is to evaluate the the duties of 112 Ambulance personnel during transportation in order to examine their contribution to the treatment in Emergency Departments.

The study was conducted prospectively by the approval of the Ethics committee of Ankara Numune Training and Research Hospital. 46 patients with multiple trauma included the study. 

For the patients with multiple trauma blood pressure measurement, active venous access, intravenous fluid support, the use of neck collars, back boards and the immobilization of patient.  Statistical analyses were performed by using SPSS for Windows, version 15.0 software.

In terms of transportation of the patient we found no significant difference between the teams with doctors and undoctors.

 

 

ÖZET

Acil Tıp Sistemi (ATS),acil bir olayın bildirilmesinden kesin tedavi verilinceye kadar geçen sürede acil hasta bakımını sağlayan bir sistemdir. Çalışma ile ambulans personelinin transport esnasında yapması gereken girişimlerin değerlendirilmesi amaçlandı

 Çalışma Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde. Kasım 2011-Mart 2012 tarihleri arasında, etik kurul onayı alınarak prospektif olarak yapıldı. 112ambulansı ile getirilen 46 çoklu travmalı hasta çalışmaya alındı. Oluşturulan forma tansiyon ölçümü, aktif damar yolu açılması, intravenöz mayi desteği, boyunluk kullanımı, sırt tahtası kullanımı ve hasta immobilizasyonunun sağlanıp/sağlanmadığı kaydedildi. Analizler SPSS for Windows Version 15.0 paket programı ile yapıldı.

Doktorlu ve doktorsuz ekiplerin hasta taşıması arasında anlamlı fark bulunamadı.

Author Biography

Cemil Kavalcı

Baskent University Faculty of Medicine

Department of Emergency Medicine    Ankara / Turkey

Published

2018-07-11

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)