CARCINOMA OF MALE BREAST; Case report. Erkek meme kanseri; Olgu sunumu.

Authors

  • Shantanu Kumar Sahu
  • Praveendra Kumar Sachan

Keywords:

Male, breast, intraductal carcinoma

Abstract

Male breast cancer is an uncommon disease and accounts for only 0.7% of all breast cancer diagnoses. The incidence of male breast cancer increases with advancing patient age, climbing steadily until a plateau is reached around age 80 year. Hormonal factors have been implicated in the development of this disease but still the etiology of this rare entity is unclear. Similar to that of female breast cancer infiltrating ductal cancer is the most common tumor type reported. Since the male breast does not have lobules and acini, lobular carcinoma is seen infrequently. Male breast cancer patients presents as painless subareolar lump, nipple retraction, and bleeding from the nipple. Diagnostic and treatment strategies for the management of carcinoma of male breast are similar as in females. We present a rare case of carcinoma male breast.

ÖZET

Erkek meme kanseri oldukça nadir görülür ve tüm meme kanserlerinin /5.7âsini oluşturur. Görülme sıklığı yaşla birlikte artar ve 80âli yaşlarda bir plato çizer. Hormonal faktörler etyolojide sorumlu tutulmakla beraber kesin bir sebep henüz ortaya konulamamıştır. Kadınlarda olduğu üzere infiltratif tip duktal kanserler en sık görülen patolojik formdur. Erkek meme dokusu lobül ve asini içermediği için lobüler karsinom daha nadir görülür. Hastalar ağrısız şişlik, meme başında çekilme ve kanama ile hekime gelirler. Tanı ve tedavi prensipleri kadınlardaki kanser vakalarıyla benzerlik gösterir. Burada, nadir görülen bir erkek meme kanseri vakası sunuldu.

Author Biography

Shantanu Kumar Sahu

Himalayan Institute of Medical Sciences, Department of General Surgery, Dehradun /  INDIAN

Published

2017-02-05

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)