Primary hydatid cyst of sigmoid mesocolon; Case report. SİGMOİD KOLONUN PRİMER HİDATİK KİSTİ; OLGU SUNUMU..

Authors

  • Shantanu Kumar Sahu
  • Manoj Biswas
  • Sumit Sachan
  • Damanbir Singh Chahal
  • Praveendra Kumar Sachan

Keywords:

Primary peritoneal echinococcosis; hydatid cyst; CT scan; pericystectomy

Abstract

The incidence of primary peritoneal echinococcosis to rare, and has been reported to occur in 2% of the all abdominal hydatid disease cases. Though the mechanism of primary peritoneal infestation is still not clear, dissemination via lymphatic or systemic circulation has been implicated. Clinical presentations vary with the site and size of cyst and usually result from complications due to mass effect of the enlarging abdominal cyst. CT scan is the imaging modality of choice for peritoneal disease. Total pericystectomy where possible, is the treatment of choice. We present an extremely rare primary peritoneal hydatid cyst of sigmoid mesocolon.

ÖZET

Primer peritoneal kisthidatikler nadiren görülürler ve bütün abdominal kisthidatiklerin %2âsini oluştururlar. Primer abdominal kisthidatiklerin oluş mekanizması henüz netlike kazanmamış olmakla beraber, lenfatik veya kan yoluyla ortaya çıktığı sanılmaktadır. Klinik belirtiler sıklıkla değişken olup, kistin yerine ve büyüklüğüne bağlı olarak çevresine yaptığı basıya bağlı olarak ortaya çıkan belirtilerle kendini gösterir. Bilgisayarlı tomografi halen en uygun tanı aracıdır. Mümkün olan durumlarda perikistektomi seçilecek tedavi yöntemdir. Burada sigmoid kolon mezosunda yerleşim gösteren nadir bir primer kisthidatik olgusu sunulmuştur.

Author Biography

Shantanu Kumar Sahu

Himalayan Institute of Medical Sciences, Department of General Surgery, Dehradun /  India

Published

2017-02-04

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)