Clinical profile and outcome of damage control laparotomies in a tertiary care centre.

Üçüncü basamak bir merkezdeki hasar kontrol cerrahisi uygulanan hastaların klinik profilleri.

Authors

  • Rishabh Arora
  • Shantanu Kumar Sahu Himalayan Institute of Medical Sciences, Swami Ram Nagar, Dehradun, India
  • Saurabh Agarwal

Keywords:

Damage control surgery, trauma triad, hypothermia, coagulopathy, acidosis, abdominal compartment syndrome.

Abstract

Trauma is the major cause of death worldwide. Survival of the major trauma victims can be improved by the principles of damage control surgery. The vicious cycle of trauma triad, namely, hypothermia, coagulopathy and acidosis should be intercepted by the quick abbreviated laparotomy and subsequently physiological imbalance is corrected by secondary resuscitation in the surgical intensive care unit. Definite repair can be taken later on. Abdominal compartment syndrome is the most formidable complication. Multidisciplinary team approach is needed to alleviate the physical and psychological trauma of the patient. Objective: To study the clinical profile and outcomes of the patients undergoing damage control laparotomy and to determine the factors responsible of the morbidity and mortality. Also to compare the characteristics of patients undergoing damage control surgery for traumatic as well as non-traumatic patients.

The study was conducted in Department of General Surgery, Himalayan Institute of Medical Sciences, Swami Ram Nagar, Dehradun after approval of institute ethic committee over a period of 18 months. All the patients who underwent damage control for traumatic as well as non-traumatic cases were included in the study.  Based on the records from the previous year, 30 patients were recruited for convenient sampling method.

Clinical profile and outcome of 25 traumatic patients and 6 non-traumatic cases were compared.

 Prothrombin Time and International Normalized Ratio (PT/INR), injury site to Emergency room time and Injury site to operating room time were found to be confounding factors which had a role in predicting mortality.

                ÖZET

Travma, dünya çapında ölümlerin ana nedenidir. Büyük travma kurbanlarının hayatta kalması, hasar kontrol cerrahisi prensipleriyle azaltılabilir. Travma triadinin kısır döngüsü, yani hipotermi, koagülopati ve asidoz, hızlı kısaltılmış laparotomi ile önlenmeli ve daha sonra fizyolojik dengesizlik, cerrahi yoğun bakım ünitesinde ikincil resüsitasyon ile düzeltilmelidir. Kesin onarım daha sonra yapılabilir. Abdominal kompartman sendromu en zorlu komplikasyonlardan birisidir. Hastanın fiziksel ve psikolojik travmasını hafifletmek için multidisipliner ekip yaklaşımı gereklidir.

Hasar kontrol laparotomisi yapılan hastaların klinik profilini ve sonuçlarını incelemek ve morbidite ve mortaliteden sorumlu faktörleri belirlemektir. Ayrıca travmatik ve travmatik olmayan hastalar için hasar kontrol cerrahisi geçiren hastaların özelliklerini karşılaştırmaktır.

Çalışma, 18 aylık bir süre boyunca enstitü etik kurulunun onayının ardından, Himalaya Tıp Bilimleri Enstitüsü, Swami Ram Nagar, Dehradun Genel Cerrahi Bölümü'nde gerçekleştirildi. Travmatik ve travmatik olmayan vakalar için hasar kontrolü yapılan tüm hastalar çalışmaya alındı. Önceki yıllara ait kayıtlara dayanarak, 30 hasta uygun örnekleme yöntemi için çalışmaya alındı. 25 travmatik hastanın ve 6 travmatik olmayan hastanın klinik profili ve sonuçları karşılaştırıldı.

Protrombin Zamanı ve Uluslararası Normalize Oranı (PT / INR), yaralanma yeri ile Acil servis süresi arasında ve yaralanma yeri ile ameliyathane süresi arasında mortaliteyi öngörmede rol oynayan problemler olarak bulunmuştur.

Author Biographies

Rishabh Arora

Himalayan Institute of Medical Sciences, Swami Ram Nagar, Dehradun, India

Saurabh Agarwal

Himalayan Institute of Medical Sciences, Swami Ram Nagar, Dehradun, India

Published

2020-08-06

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)