Comparison of intra abdominal pressure with Ranson’s criteria in prognosis of acute pancreatitis

Ranson kriteri ve intraabdominal basınç arasındaki ilişkinin akut pankreatitin prognozundaki yeri

Authors

  • Mohanish Kumar Sinha
  • Shantanu Kumar Sahu Himalayan Institute of Medical Sciences
  • Prashant Kumar Singh
  • Sohaib Ahmad

Keywords:

Abdominal compartment syndrome, acute pancreatitis, Ranson's criteria, prognosis

Abstract

Intra-abdominal hypertension (IAH) and abdominal compartment syndrome has described in patients with severe acute pancreatitis, but its clinical impact remains unclear. The aim of the study was to assess whether increased intra-abdominal pressure affects clinical course in patients with acute pancreatitis and compare intra abdominal pressure with Ranson's criteria in the prognosis of acute pancreatitis.

The present study was conducted in Department of General Surgery at Himalayan Institute of Medical Sciences over a period of 12 months. All patients admitted in hospital with confirmed diagnosis of Acute Pancreatitis were included in study and were followed up by measurement of intra abdominal pressure (IAP) by intra-vesicular method at time of admission and daily monitoring of IAP for one week. The incidence of IAH (defined as intra-abdominal pressure >12 mmHg), occurrence of organ dysfunction and outcome of disease was studied and compared with Ransonâs score.

The analysis included 65 patients, all patients were subjected Ransonâs score and IAP monitoring. The comparison of both groups showed statically P value in pulmonary failure of 0.557, CVS failure of 0.634, renal failure of 0.504, pancreatic necrosis of 0.641, ınfected pancreatic necrosis of 0.799 and patient undergoing surgical management of 0.778. Statically values of ICU stay and mortality in the patients with IAH was similar as in Ransonâs score. It was observed that there was a positive correlation between IAP and Ransonâs score i.e. 0.92.

The IAP monitoring is useful, inexpensive, easy method and can be considered an independent prognostic marker for the evolution and complications of acute pancreatitis especially in developing countries.

ÖZET

İntraabdominal hipertansiyon (IAH) ve abdominal kompartman sendromu (AKS) şiddetli akut pankreatit olan hastalarda görülmekle beraber, klinik etkisi tam olarak ortaya konulmamıştır. Bu çalışmanın amacı IAHâun hastalığın klinik seyrini etkileyip etkilemediğini ve Ranson kriterleri ile ilişkisini ortaya koymaktır.

Çalışma Himalaya Enstitüsü Tıp Merkezindeki Genel Cerrahi Kliniğinde son bir yılda gelen hastalarla yapılmıştır. Pankreatit tanısı kesinleşen ve hastaneye kabul edilen hastalarda mesane içerisine yerleştirilen sonda vasıtasıyla bir hafta süreyle günlük basınç ölçümleri yapıldı. 12 mmHg üstü IAH olarak kabul edildi. Organ yetmezliği ve hasta çıkış verileri değerlendirildi.

Çalışmaya alınan 65 hastanın verileri çalışmaya dahil edilmiştir. P değeri pulmoner yetersizlik saptananlarda 0.557, kalp-dolaşım yetmezliği saptananlarda 0.634, böbrek yetmezliği olanlarda 0.504, pancreatik necroz gelişenlerde 0.641, enfekte pancreas nekrozu gelişenlerde 0.799 ve ameliyat yapılanlarda 0.778 olarak saptanmıştır. Basınç artışı ve Ranson kriterleri arasındaki ilişki 0.920 olarak ve anlamlı derecede yüksek bulunmuştur.

Sonuç olarak; İntraabdominal basın ölçümü ve izlenmesi faydalı, ucuz ve kolay uygulanabilen bir yöntem olup, özellikle gelişmekte olan ülkelerde şiddetli akut pankretitin izlenmesinde yararlı bir yöntemdir.

Published

2019-01-05

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)