Retrospective evaluation of patients treated with intraperitoneal dual mesh for incisional hernia. İNSİZYONEL HERNİ NEDENİYLE İNTRAPERİTONEAL DUAL MESH İLE TEDAVİ EDİLEN HASTALARIN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ.

Authors

  • Taner Özkeçeci
  • Yüksel Arıkan

Keywords:

Incisional hernia; dual mesh; recurrent; hernioplasty

Abstract

We aimed to evaluate the development of relapse and the factors affecting development of relapse on the patients treated with intraperitoneal dual mesh for incisional hernia.

Sixtythree patients, treated with intraperitoneal dual mesh for incisional hernia, estimated for relapsing ratio and the factors of affecting development of relapse by inspecting after operation.

The percentage of relapse was found of 12.29% at patients treated with intraperitoneal dual mesh for incisional hernia. The significant relation was established between the relapses and infection of lesion and chronic obstructive lung disease (COLD) (p<0.001).

Application of intraperitoneal dual mesh for the treatment of incisional hernia should be beared in mind as a prominent option with the limited acceptable complications. COLD and infection of lesion is established as an important risk factor.

ÖZET

Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Kliniğiânde, insizyonel herni nedeniyle intraperitoneal dual mesh tatbik edilen hastalarda nüks gelişimi ve bunu etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi.

İnsizyonel herni nedeniyle intraperitoneal dual mesh tatbik edilen 63 hasta; operasyondan sonra kontrol edilerek nüks oranları, nüksü etkileyen faktörler açısından değerlendirildi.

İnsizyonel herni nedeniyle dual mesh uygulanan hastalarda %12.29 oranında nüks gözlendi. Nüks gelişimi ile yara yeri enfeksiyonu ve KOAH arasında anlamlı ilişki tespit edildi (p<0.001).

İnsizyonel hernilerin tedavisinde intraperitoneal dual mesh uygulaması, kabul edilebilir sınırlarda ve komplikasyonlarıyla birlikte etkin bir seçenek olarak akılda bulundurulmalıdır. Nüks gelişmesinde KOAH ve yara yeri enfeksiyonu önemli birer risk faktörü olarak tespit edilmiştir.

Author Biography

Taner Özkeçeci

Kocatepe Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Afyonkarahisar / Türkiye

Published

2017-02-04

Issue

Section

Articles