EVALUATION OF THE INCISIONAL HERNIAS TREATED WITH INTRAPERITONEAL DUAL MESH. İnsizyonel herni tedavisinde intraperitoneal dual mesh kullanımının değerlendirilmesi.

Authors

  • Yüksel Arıkan
  • Taner Özkeçeci

Keywords:

Incisional hernia, dual mesh, and treatment

Abstract

Incisional hernia has been reported to develop following 10-12% of abdominal surgical procedures. Incisional hernia while causing considerable economic loss and morbidity, is also a factor that adversely affects quality of life. Development and repair of incisional hernia is an important topic in the surgical practice which aims to  prevent the development of incisional hernia by eliminating the avoidable causes and to treat it with the most appropriate technique in order to prevent recurrences once it develops.

Presence of chronic obstructive lung disease and development of infection at the incision line were risk factors for recurrence. Age, obesity, sex, presence of diabetes mellitus, hypertension, size of defect, type of incision, the type of operation that caused the incisional hernia, use or duration of corset and chemotherapy were not related to the development of recurrence. The only treatment option for incisional hernia is surgery. If the size of the defect is smaller than 4 cm with surrounding viable tissue, primary repair is a reasonable alternative while hernia larger than 4 cm or smaller than 4 cm but consisting of multiple defects should be repaired using prosthetic material due to high recurrence rate with primary repair in this report.

Intraperitoneal dual meshes can be used for the treatment of incisional hernia with acceptable recurrence and complications. 

ÖZET

Abdominal cerrahi girişimlerden sonra %10-12 oranında insizyonel herni gelişimi bildirilmiştir. İnsizyonel herniler, önemli oranda iş gücü kayıplarına ve morbiditeye neden olurken, hayat kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. İnsizyonel hernilerin oluşumu ve onarımı cerrahi pratiğinde önemli bir yer tutmakta olup, amaç önlenebilir faktörleri indirgeyerek insizyonel herni gelişimini azaltmak, tedavide ise nüksü önlemeye yönelik en iyi yöntemi, en iyi teknikle uygulamak olmalıdır.

Nüks gelişmesinde KOAH ve yara yeri enfeksiyonu önemli birer risk faktörü olarak tespit edilmiştir. Ancak yaş, obezite, cins, DM, HT, herni defektinin büyüklüğü, insizyon tipi, insizyonel herni gelişmesine neden olan daha önceki ameliyat nedeni, korse kullanımı ve korse kullanım süresi ve KT alımı nüks gelişimini etkilememektedir. İnsizyonel hernilerin tedavisinde tek seçenek cerrahidir. Herni defektinin çapı 4 cmâden küçükse ve çevresinde canlı doku bulunuyorsa insizyonel herniler primer olarak onarılabilirken, çapı 4 cmâden büyük yada çapı 4 cmâden küçük ama multipl defektlerden meydana gelen herniler primer kapatılma durumunda yüksek nüks oranlarına sahip olduğu için bir prostetik materyallerle onarılmalıdır.

İnsizyonel herni tedavisinde intraperitoneal dual mesh tatbiki kabul edilebilir sınırlarda komplikasyonlarıyla birlikte etkin bir seçenek olarak akılda bulunmalıdır.

Published

2017-03-13

Issue

Section

Articles