PRIMARY BILATERAL TUBERCULAR PSOAS ABSCESS REQUIRING EMERGENCY SURGERY. Acil ameliyat edilen primer tüberküloza bağlı bilateral psoas apsesi.

Authors

  • Mustafa Özsoy
  • Rüçhan Bahadır Celep
  • Ahmet Bal
  • Ziya Taner Özkeçeci
  • Yüksel Arıkan

Keywords:

Psoas abscess, tuberculosis, acute abdomen, atypical presentation.

Abstract

A 28-year-old female patient presented with complaints of abdominal pain, fever, and vomiting. Abdominal ultrasonography and tomography revealed a hypoechoic abscess in the psoas muscle with internal echogenicities. There were no findings of osteomyelitis or spondylodiscitis. Empirical antibiotherapy was initiated and ultrasound-assisted drainage of the abscess was planned. The patient was taken to emergency surgery due to a major vascular injury that occurred during the procedure. Based on the observation of granulamatous tissues in the post-operative histopathological examination of the surgical material, tuberculosis was considered as the primary etiological factor.

ÖZET

Yirmisekiz yaşındaki bayan hasta karın ağrısı, ateş yüksekliği ve kusma şikâyetleri ile değerlendirildi. Karın ultrasonografisi ve tomografisindepsoas kası içerisinde hipoekoik, içerisinde internalekojeniteler içeren apse saptandı. Olguda herhangi bir osteomyelit veya spondiodiskit bulgusuna rastlanmadı. Ampirik antibiyoterapi başlanarak ultrasonografi eşliğinde apsenin drenajına karar verildi. İşlem esnasında majör vaskuler yaralanma olması hasta acil operasyona alındı. Cerrahi sonrası ameliyat materyalinin histopatolojik incelemesinde granulomatoz dokuların gözlenmesi üzerine primer etken olarak tüberküloz düşünüldü. Antitüberküloz tedavi başlanan hasta izleminin 6. aydındadır ve tedaviye devam etmektedir. Psoas apselerinde en uygun tedavi yöntemi uygun antibiyoterapi ve drenajdır. Apsenin lokalizasyonuna ve büyüklüğüne göre drenaj yöntemi farklılık göstermektedir.

Author Biography

Mustafa Özsoy

Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi ABD   Afyonkarahisar/ Türkiye

Published

2017-02-22

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>