Laparoscopic treatment of proximally migrated stent which was unable to be removed endoscopically

Proksimal safra kanalına kaçan, endoskopik olarak çıkarılamayan ve laparoskopik yöntemle çıkarılan stent olgusu

Authors

  • Mustafa Özsoy Parkhayat hospital, department of general surgery
  • Zehra Özsoy Department Of Internal Medicine, Afyon State Hospital, Afyon / Turkey
  • Süleyman Şahin Department of General Surgery, Parkhayat Hospital, Afyon / Turkey
  • Yüksel Arıkan Department of General Surgery, Faculty of Medicine, Afyon Kocatepe University, Afyon / Turkey

Keywords:

Endoscopic retrograde cholangiopancreatography, Migrated stent, Laparoscopy

Abstract

Stent migration is one of the rare complications of biliary stenting. A 65-year-old male patient was admitted with complaints of abdominal pain. In his medical history, he underwent laparoscopic cholecystectomy five years ago. The laboratory results, abdominal ultrasonography, and Magnetic resonance cholangiography revealed choledochal stones and benign biliary stenosis. The patient underwent endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP). After two stones were removed from the choledochus, a 10-FR straight stent was inserted into the choledochus. One month later, It was revealed that the stent was not in place in the ERCP. Despite several attempts, the stent was unable to be removed and, thus, a decision for surgery was made. The operation was performed with laparoscopic intervention. Although migrated stents can be removed endoscopically, surgical treatment is required, if they are unable to be removed.

 

ÖZET

Stent migrasyonu biliyer stent uygulaması işleminin nadir rastlanan komplikasyonları içerisinde yer almaktadır. 65 yaşında erkek hasta, karın ağrısı şikâyeti nedeniyle başvurdu. Özgeçmişinde 5 yıl önce laparoskopik kolesistektomi operasyonu dışında özelliğe rastlanmadı. Laboratuvar incelemelerinde, karin ultrasonografisinde ve magnetik rezonans kolanjiyografi sonuçunda koledok taşlari ve benign biliyer stenoz tanisi konulmuştur. hastaya endoskopik retrograd kolanjiopankreatografi (ERCP) planlandı. Koledok kanalından 2 adet taş çıkartıldı VE 10 fr straight stent yerleştirildi. Bir ay sonra kontrol kolanjiogramında stentin ana safra kanalı içerisine doğru migrate olduğu saptandı. Endoskopik birçok denemeye karşın stentin çıkartılamaması üzerine cerrahiye karar verildi. Operasyon laparoskopik gerçekleştirildi. Migrate olan stentler endoskopik olarak çıkartılabildiği gibi çıkartılamadığı durumda laparoskopik minimal invaziv tedavi yöntemi olarak akılda tutulmalıdır.

 

Published

2019-06-24

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>