PREOPERATIVE SCRUBBING OF OPERATIVE SITE; AN EFFECTIVE MODALITY TO PREVENT SURGICAL SITE INFECTION. Cerrahi yara yeri enfeksiyonlarını önlemede etkin bir yöntem; Preoperatif ameliyat yeri temizliği.

Authors

  • Arkaprovo Roy
  • Avijit Roymondol

Keywords:

Surgical site infection, preoperative scrubbing, prevention

Abstract

Surgical site infection (SSI) is a real thought of concern in postoperative patients. In our study, we use preoperative scrubbing of the operative site to reduce SSI. In our study we use preoperative scrubbing in 55 patients, among which 5 (9.09%) developed SSI. We did not apply the same in other 50 patients and among them 24 (48%) developed SSI. In 60 patients with clean wound we use preoperative scrubbing in 30 patients and none of them developed SSI. The rest 30 patients with clean wound who did not receive preoperative scrubbing 12(40%) developed surgical site infection. In 45 cases of clean contaminated wound we use preoperative scrubbing in 25 patients, among them 5 (16%) developed SSI. The rest 20 patients with unscrubbing group developed SSI in 12 (60%) patients. In 10 diabetic patients we applied preoperative scrubbing in all of them and 4(40%) of them developed SSI.

In conclusion, It has been seen that performing a preoperative surgical scrubbing for 2-3 minutes using an appropriate antiseptic can reduce the chance of SSI.

ÖZET

Cerrahi yara yeri enfeksiyonları ciddi bir problem olmaya devam etmektedir. Çalışmamızda, yara yeri enfeksiyonunu azaltmak için ameliyat öncesi dönemde yara yeri temizliği (preoperative scrubbing) yapıldı. Çalışmaya yaşları 18-45 arası 105 hasta dahil edildi. Bu şekilde temizlik yapılan 55 hastadan 5âinde (%9.09) yara yeri enfeksiyonu gelişti. Ameliyat öncesi yara yeri temizliği yapılmayan 50 hastamızın 24âünde (%48) yara yeri enfeksiyonu gelişti. Yarası temiz olarak Kabul edilen 60 hastanın 30âunda preoperative temizlik yapıldı, kalan 30 hastada ise yapılmadı. Temizlik yapılan hastaların hiçbirinde enfeksiyon görülmezken, temizlik yapılmamış hastaların 12âsinde (%40) enfeksiyon gelişti. Temiz-kontamine yarası olan 45 hastanın 25âinde preoperative temizlik yapıldı ve bunların 5âinde (%20) enfeksiyon gelişirken, temizlik yapılmayan 20 hastanın 12âsinde (%60) enfeksiyon gelişti. Diyabetik 10 hastanın hepsinde preoperatif yara yeri temizliği yapıldı ve hastaların  4âünde (%40) yara yeri enfeksiyonu gelişti.

Sonuç olarak, ameliyat öncesi dönemde yara yerinin temizliği enfeksiyonları azaltmada önemli bir rol oynamaktadır.

Published

2017-03-13

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>