A DISASTROUS RESULT OF PERFORATED HYDATID DISEASE; CASE REPORT. Perfore hidatik kist hastalığının felaket sonucu; Olgu sunumu.

Authors

  • Cengiz Tavusbay
  • Kemal Atahan
  • Evren Durak
  • Ercüment Tarcan
  • Hüdai Genç

Keywords:

Echinococcosis, hydatid cyst, perforation

Abstract

One of the most important complications of hepatic hydatid disease is free intraperitoneal rupture. We presented a 19-years-old male patient, who had been operated for hydatid cyst rupture due to blunt abdominal trauma two years ago. CT scan of the abdomen showed uncountable multipl cyst in liver, spleen and abdominal cavity. With acute abdomen symptoms, laparatomy was performed. The cysts were found in the abdominal cavity, both right and left lobes of the liver, rectovesical pouch and also scattered within the abdominal cavity. Total omentectomy, partial cystectomy for the liver cysts and resection of all abdominal cysts were performed. The patient was discharged on 4th postperative day on Albendazole treatment. This case clearly seems that spillage during surgery can lead to a significant morbidity and inadequate treatment and follow up in patients with free intraperitoneal perforation of hydatid disease might be resulted as a disaster.

ÖZET

Hepatik hidatik hastalığın en önemli komplikasyonlarından biri serbest intraperitoneal rüptürdür. Her ne kadar, hidatik hastalığı ile ilgili birçok vaka raporlanmış olsa da, literatürde peritoneal kist rüptürüne ait vakalar çok nadirdir. Bu vaka raporunda, 2 yıl önce geçirdiği abdominal travmaya bağlı olarak gelişen hidatid kist rüptürü sebebiyle opere edilen 19 yaşında erkek hasta sunulmaktadır. BT taramasında, karaciğer, dalak ve abdominal kavitede sayılamayan multipl kistler gösterilmiştir. Akut abdomen semptomları sebebiyle laparotomi uygulanmıştır. Laparotomide, abdominal kavitede, karaciğerin sağ ve sol loblarında, rektovesikal poşda yaygın kistler tespit edilmiştir. Total omentektomi, karaciğerdeki kistler için parsiyel kistektomi ve tüm abdominal kistlerin rezeksiyonu gerçekleştirilmiştir. Hasta postoperatif 4. günde Albendazol tedavisi altında taburcu edilmiştir. Bu vaka, ameliyat sırasında meydana gelen safra kaçaklarının sebep olduğu ciddi morbiditeyi ve serbest intraperitonal hidatid perforasyonu olan hastalarda yetersiz tedavi ve takibin yol açtığı felaketi ortaya koymaktadır.

Published

2017-03-11

Issue

Section

Articles