A RARE ETHIOLOGY OF INTRAABDOMINAL MASS; MALIGNANT MESOTHELIOMA. Case report. Nadir görülen bir karın içi kitle etyolojisi; Malign mezotelyoma. Vaka sunumu.

Authors

  • Fatih Altıntoprak
  • Vecdi Müderris
  • Enis Dikicier
  • Zeynep Kahyaoğlu
  • Taner Kıvılcım
  • Yusuf Arslan
  • Gökhan Akbulut
  • Osman Nuri Dilek Professor

Keywords:

Malignant mesothelioma, intraabdominal mass.

Abstract

Mesothelioma usually originates from the pleura, but rarely in the peritoneal surface as well. Diffuse peritoneal thickening or small nodules are usually detect if it originates from the peritoneum, but it may presents with a solitary mass. A 55-year-old woman admitted to our clinic with the complaints of abdominal pain and non-spesific abdominal discomfort for last 6 months. An intraabdominal mass that including of cystic areas and 10 cm in diameter was detected at the left upper abdominal quadrant in the radiologic imagings. The mass was excised by laparotomy and malignant mesothelioma was detected in the hystopathologic and immunohistochemical examination.

Here in, our case has been discussed because of its rare incidence in view of the literature.

ÖZET

Plevranın malign tümörü olarak bilinen mezotelyoma, nadiren peritoneal yüzeyden de kaynaklanabilmektedir. Peritoneal kaynaklı olduğu zaman genellikle diffüz peritoneal kalınlaşma veya multipl küçük nodüller şeklinde ortaya çıkar.  Fakat nadiren izole, soliter kitleler şeklinde de karşımıza çıkabilmektedir. Ellibeş yaşındaki kadın hasta, 6 aydır olan karın ağrısı ve dispeptik şikayetler ile kliniğimize başvurdu. Yapılan radyolojik tetkikler sonucunda, karın sol üst kadranda, yer yer kistik alanlar içeren 10 cm çapında kitle saptandı. Laparotomi ile total olarak eksize edilen kitlenin histopatolojik incelemesi sonucunda malign mezotelyoma tanısı konuldu.

 Burada, nadir olarak görülen karıniçi mezotelyoma olgumuz, literatür verileri ışığında tartışılmıştır. 

Author Biographies

Fatih Altıntoprak

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği,  SAKARYA

Osman Nuri Dilek, Professor

İzmir Katip Çelebi University School of Medicine

Department of Surgery

 

Published

2017-03-08

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>