Laparoscopic resection of the gastric stromal tumor. MİDE YERLEŞLİMLİ BİR GASTROİNTESTİNAL STROMAL TÜMÖRÜN LAPAROSKOPİK REZEKSİYONU.

Authors

  • Mutlu Ünver
  • Şafak Öztürk
  • Varlık Erol
  • Eyüp Kebapçı
  • Levent Uğurlu
  • Cengiz Aydın
  • Gökhan Akbulut

Keywords:

GIST, wedge resection, laparoscopy

Abstract

Gastrointestinal stromal tumors are mesenchymal tumors that generally occur in gastrointestinal tract. These patients usually present with abdominal pain and discomfort, gastrointestinal bleeding and abdominal mass. The first treatment choice is complete surgical resection if possible. The prognosis depends on tumor diameter, mitosis and C-kit mutation.

A 56 years-old female patient presented with abdominal pain and discomfort. Upper GI endoscopy showed a 4x3 cm polypoid mass on the major curvatura of the stomach. The histopathological examination of the biopsies taken during upper GI endoscopy was not meaningful and we decided to perform surgical resection. The margins of the mass was marked with methylene blue to find out the mass and the margins easily during surgery. We performed laparoscopic wedge resection of the mass with 4 trochars. The patient recovered from the surgery with no complications. The patient was discharged on postoperative day 2.

Gastrointestinal stromal tumors are generally seen in 5. and 6. decades. The incidence of GIST is 2:100000. The patients are usually asympthomatic in the early stages and 50 % of the patients have metastasis at the diagnosis. The first treatment choice for GIST is complete surgical resection. Laparoscopic resection can be safely performed if the localisation and the diameter of mass is appropriate.

Özet

Gastrointestinal stromal tümörler (GIST) sıklıkla midede yerleşen mezenkimal tümörlerdir. Klinik bulguları sıklıkla karın ağrısı, gastrointestinal (GiS) kanama ve karında kitle şeklindedir. Tedavide ilk seçenek cerrahi rezeksiyondur. Hastalığın prognozu hakkında en önemli belirleyiciler tümör büyüklüğü, mitoz varlığı, c-kit gen mutasyonu pozitifliğidir.

Karın ağrısı şikayeti ile 56 yaşındaki kadın hasta polikliniğe başvurdu. Üst GİS endoskopisinde mide korpusta, büyük kurvaturda 4x3 cm çapında polipoid kitle saptanarak biyopsi alındı. Kitleden alınan yüzeyel endoskopik biyopsilerde anlamlı bir patoloji saptanmadı ve cerrahi rezeksiyon kararı alındı. Laparoskopik wedge rezeksiyon planlanan hastada, operasyon öncesi endoskopi ile kitlenin sınırları metilen mavisi ile işaretlendi. Laparaskopik wedge rezeksiyon uygulanan hasta P.O 2 günde taburcu edildi.

Sonuç olarak, GIST genellikle 5. ve 6. dekatta ortaya çıkar ve insidansı 100.000âde 2âdir. Hastalar erken dönemde genelde asemptomatiktir ve tanı anında hastaların %50âsinde metastaz mevcuttur. GIST tedavisinde tam rezeksiyon hala tek kür seçeneğidir ve uygun büyüklük ve lokalizasyondaki tümörlerde laparoskopi güvenle kullanılabilir.

Author Biographies

Mutlu Ünver

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İzmir

Şafak Öztürk

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İzmir

Varlık Erol

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İzmir

Eyüp Kebapçı

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İzmir

Levent Uğurlu

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İzmir

Cengiz Aydın

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İzmir

Gökhan Akbulut

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İzmir

Published

2016-12-28

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>