Unusual locations of intraabdominal hydatid cysts including gynecological organs; Double center experience. Karın içi kisthidatiklerin jinekolojik organları içeren alışılmamış yerleşim yerleri; Çift merkez sonuçları.

Unusual locations of Intraabdominal Hydatid Cysts

Authors

  • Şafak Öztürk izmir medicalpark hospital, department of general surgery
  • Mutlu Ünver izmir medicalpark hospital, department of general surgery
  • Murat Güner Izmir Tepecik Teaching and Research Hospital, Department of General Surgery
  • Ulaş Solmaz Izmir Tepecik Teaching and Research Hospital, Department of Obstetrics and Gynecology
  • Emre Mat Izmir Tepecik Teaching and Research Hospital, Department of Obstetrics and Gynecology
  • Burçin Kibar Öztürk Izmir Tepecik Teaching and Research Hospital, Department of Radiology
  • Eyüp Kebapçı Izmir Tepecik Teaching and Research Hospital, Department of General Surgery
  • Mustafa Ölmez Izmir Tepecik Teaching and Research Hospital, Department of General Surgery
  • Gökhan Akbulut Izmir Tepecik Teaching and Research Hospital, Department of General Surgery

Keywords:

abdominal cavity, albendazole, anaphylaxis, cystectomy, echinococcus granulosus

Abstract

Objective: Hydatid disease (HD) is a parasitic infestation that most commonly caused by the larval stage of Echinococcus granulosus. Peritoneal echinococcosis (13%) is usually secondary and primary peritoneal HD is very rare and only sporadic cases have been reported

Methods: The demographic data, imaging findings, indirect hemaglutination test (IHAT) levels, surgical approaches, pathological findings, complications and outcomes were analysed.

Results: The localization of the hydatid cyst are spleen, as an intraabdominal cys, right adrenal gland, mesentery of the transvers colon, omentum and left tuba, as a pelvic cys, right tuba, and uterus. The surgical procedures includes splenectomy, total cystectomy, partial cystectomy and omentoplasty, total cystectomy and omentectomy, and right adrenalectomy.

Conclusion: Isolated primary peritoneal cyst without the presence of cysts in the other intraabdominal organs is very rare and has been reported about 2% of all abdominal HD. The differential diagnosis of primary peritoneal echinococcosis also includes soft tissue tumors, intraperitoneal abscess, cystic lymphangioma, embryonal cyst, ovarian neoplasms, teratoma, and other cystic and necrotic solid tumors. The management of extrahepatic HD is based on the size and location of the cysts and the health status of the patient. The goal of the surgery is removal of the cyst without any spillage.

 

ÖZET

Amaç : Kisthidatik, sıklıkla Ekinokokus granülozus'un larva formunun yol açtığı parazitik bir enfeksiyondur. Karın içi ekinokok enfeksiyonu (%13) genellikle ikincil oluşmaktadır ve primer ekinokok enfeksiyonu oldukça nadir görülmektedir ve sadece sporadik vakalar bildirilmiştir.

Metodlar: Demografik veriler, görüntüleme bulguları, indirekt hemaglutinasyon testi (İHAT), cerrahi prosedürler, patolojik bulgular, komplikasyonlar ve sonuçlar değerlendirildi.

Sonuçlar: Hidatik kistin yerleşim yerleri; dalak, karın içi kist, sağ sürrenal bez, transvers kolon mezenteri, omentum, sol tuba, pelvik kist, sağ tuba ve uterustu. Cerrahi prosedür olarak; splenektomi, total kistektomi, parsiyel kistektomiyle beraber omentoplasti, total kistektomiyle beraber omentektomi ve sağ adrenalektomi uygulandı.

Tartışma: Diğer karın içi organlarda kistik lezyon olmadan izole primer karın içi kist hidatik oldukça nadirdir ve tüm karın içi kist hidatiklerin %2'si olarak raporlanmaktadır. Primer karın içi kist hidatiklerin ayırıcı tanısında; yumuşak doku tümörleri, karın içi abse, kistik lenfanjiom, embriyonel kist, over tümörleri, teratom ve diğer kistik ve nekrotik solid tümörler yer almakatadır. Karaciğer dışı kist hidatiklerin tedavi yönetiminde, kistlerin çap ve sayısı ve hastanın genel sağlık performansı oldukça büyük rol oynamaktadır. Cerrahinin ana hedefi karın içi yayılıma yol açmadan kisti tamamen çıkarmaktır.

Published

2018-01-14

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)