SEGMENTAL LIVER RESECTION FOR METASTASIS OF SYNCHRONUS PANCREATIC NET AND COLON ADENOCARCINOMA. Senkronize pankreas NET ve kolon adenokarsinoma metastazında segmenter karaciğer rezeksiyonu.

Authors

  • Mutlu Ünver
  • Şafak Öztürk
  • Osman Bozbıyık
  • Varlık Erol
  • Murat Özdemir
  • Cengiz Aydın
  • Gökhan Akbulut

Keywords:

Liver, kolorektal metastasis, neuroendocrin, resection treatment

Abstract

Colorectal cancer is the third most frequent cancer. About 50-60% of the patients develop synchronous or metachronous metastases. The liver is the most common site of such metastases. Pancreatic neuroendocrine tumors constitute about 2% of all gastrointestinal neoplasms. Approximately half of the pancreatic neuroendocrine tumors are nonfunctional. Presence of coexisting colon adenocarcinoma in a patient with nonfunctional pancreatic neuroendocrine tumor is very rare. Patient, who had been underwent Whipple procedure and left hemicolectomy for pancreatic neuroendocrine tumor and colon adenocarcinoma, was referred to our center with liver metastasis. Despite the origin of metastasis was not known, both metachronous tumors metastasis to liver were recommended.

ÖZET

Kolorektal kanser kanser sıklığında üçüncü sırada yer almaktadırlar. Hastaların yaklaşık %50-60âında senkron veya metakron tümör gelişmektedir. Karaciğer bu metastazların en sık görüldüğü organdır. Pankreatik nöroendokrin tümörler ise bütün gastrointestinal sistem tümörlerinin yaklaşık %2âsini oluşturmaktadırlar. Pankreatik nöroendokrin tümörlerin yaklaşık yarısı non-fonksiyoneldirler. Kolon adenokarsinomu ve pankreatik nöroendokrin tümörün bir arada görülmesi çok nadir bir durumdur. Pankreas nöroendokrin tümörü nedeniyle Whipple prosedürü ve sol kolon tümörü nedeniyle eşzamanlı sol hemikolektomi uygulanmış olan hasta karaciğer metastazı nedeniyle kliniğimize yönlendirildi. Bu olguda ki, karaciğer metastazının nereden kaynaklandığı bilinmese de, heriki tümörün karaciğer metastazının, rezeksiyon endikasyonu olduğu düşünülerek, karaciğer rezeksiyonu uygulandı.

Published

2017-03-21

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>