A malignant melanoma metastasis with unknown primary: an atypical clinical presentation. Case report. PRİMERİ BİLİNMEYEN MALİGN MELANOMA METASTAZI; ATİPİK BİR PREZENTASYON; OLGU SUNUMU.

Authors

  • Fatih Altıntoprak
  • Enis Dikicier
  • Taner Kıvılcım
  • Muzaffer Yıldırım
  • Devrim Çabuk
  • Gökhan Akbulut
  • Osman Nuri Dilek Professor

Keywords:

Malignant melanoma; metastasis; lymph node metastasis; primary unknown

Abstract

Malignant melanoma metastasis with unknown primary is a rare clinical entity. A 42-year old man was admitted with the complaint of a rapidly growing mass in his right axillar region.  In physical examination, a mass that 24-25 cm in diameter, irregular border, fusiform shaped and enlarged of outward from the axilla was detected.  Mass excision and level I-II axillary dissection was performed.  Malignant melanoma metastasis was found as result of  histopathologic and immunohistochemical staining examination of this mass. This case has been reported by reason of   its rare incidence and interesting clinical view. 

ÖZET

Primeri bilinmeyen malign melanom metastazı nadir görülen bir klinik durumdur.Kırkiki yaşında erkek hasta sağ aksiller bölgede hızla büyüyen bir kitle şikayeti ile başvurdu. Fizik muayenede; sağ aksiller bölgeden dışarıya doğru büyümüş, 24-25 cm boyutunda, düzensiz sınırlı ve fuziform şekilli bir kitle saptandı. Kitle eksizyonu ile birlikte level I-II aksiller diseksiyon ameliyatı yapıldı. Histopatolojik ve immünohistokimyasal incelemeler sonucu malign melanom metastazı saptandı. Olgu; nadir görülmesi ve ilginç olduğunu düşündüğümüz klinik görünümü nedeniyle sunuldu. 

Author Biographies

Fatih Altıntoprak

Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Korucuk Kampüsü, Sakarya    

Osman Nuri Dilek, Professor

İzmir Katip Çelebi University School of Medicine

Department of Surgery

 

Published

2017-02-04

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

<< < 1 2