GASTROCOLIC FISTULA ASSOCIATED WITH A GASTRIC CANCER; Case report. Mide karsinomuna bağlı olarak gelişen gastrokolik fistül; Olgu sunumu.

Authors

  • Yavuz Yavaş
  • Kadir Serkan Türel
  • Dündar Yaykıran
  • Osman Nuri Dilek Professor

Keywords:

Gastric cancer, gastrocolic fistula, stomach

Abstract

Gastrocolic fistula is a rare presentation of malignant diseases of the gastrointestinal tract. Malignant gastrocolic fistula is most commonly associated with adenocarcinoma of the transverse colon and gastric carcinom in the Western World. We report a case of a 78-year-old man who presented with the classic triad of symptoms (including diarrhea, epigastric pain and vomiting) associated with gastrocolic fistula. Radical en-bloc surgery (including  extended left hemicolectomy, distal pancreastectomy, subtotal gastrectomy, and splenectomy and than adjuvant chemotherapy were performed.

Gastric adenocarcinomas are a rare but important cause of gastrocolic fistulas. History, physical and endoscopic examination and barium meal and enema are important for diagnosis and treatment.

ÖZET

Gastrokolik fistül gastrointestinal sistem malign tümörlerinin nadir rastlanan bir komplikasyonudur. Batı ülkelerinde, kolon ve mide kanserleri maligniteye bağlı gastrokolik fistüllerde en sık karşılaşılan sebeplerdir. Bu yazıda 78 yaşındaki bir erkek hastamızda klasik gastrokolik fistülü semptom triadını gösteren bir vakamızı sunduk. Hastaya tümörlü bölgeyi unblok çıkaracak şekilde sol hemikolektomi, distal pankreatektomi, subtotal gastrektomi ve splenektomi uygulandı. Hasta postoperatif sorunsuz izlendi ve Medikal Onkoloji birimine refere edildi.

Mide adenokarsinomları, gastrokolik fistüllerin nadir ancak önemli nedenlerinden biri olup iyi bir anamnez ve fizik muayene ile endoskopi ve baryumlu grafi yapılması tanı ve tedavi için önemlidir.

Author Biographies

Yavuz Yavaş

Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi ABD, Afyonkarahisar.

Osman Nuri Dilek, Professor

İzmir Katip Çelebi University School of Medicine

Department of Surgery

 

Published

2017-02-26

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)