TRAUMATIC ABDOMINAL WALL HERNIA; REPORT OF 3 CASES. Travmatik abdominal duvar hernisi; 3 olgu sunumu.

Authors

  • Yener Uzunoğlu
  • Fatih Altıntoprak
  • Enis Dikicier
  • Yusuf Arslan
  • Yasemin Gündüz
  • Fehmi Çelebi

Keywords:

Trauma, abdominal wall hernia, traumatic hernia

Abstract

Traumatic abdominal wall hernia is a rare type of traumatic injury and its observed in less than 1% of all trauma cases. In daily practice, it is a kind of injury that generally not be considered in the initial evaluation of trauma patients. In this paper, 3 traumatic abdominal wall hernia patients who were not treated by emergency surgery have been presented, and current literature is reviewed.

ÖZET

Travmatik abdominal duvar hernisi nadir görülen bir yaralanma türüdür ve tüm travma olgularının %1âinden azını oluşturur. Güncel pratikte travma hastalarının ilk değerlendirme aşamasında genellikle akla getirilmeyen bir yaralanma türüdür. Bu yazıda künt karın travması sonrası oluşan ve acil cerrahi girişim uygulanmayan üç travmatikabdominal duvar hernisi olgusu eşliğinde güncel literatür gözden geçirilmiştir.

Published

2017-03-21

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)