GENERAL ANESTHESIA VERSUS DEEP AND SUPERFICIAL SEDATION IN ENDOSCOPIC RETROGRADE CHOLANGIOPANCREATOGRAPHY. Endoskopik Retrograd Kolanjiyopankreatografide genel anestezi uygulamasının derin ve yüzeysel sedasyon ile karşılaştırılması.

Authors

  • Manuk Norayık Manukyan
  • Uğur Deveci
  • Abut Kebudi
  • Selçuk Şimşek
  • Rahmi Çubuk
  • Kağan Gökçe

Keywords:

ERCP, anesthesia, hyoscine-N-butyl bromide, iohexol

Abstract

The aim of this study is to display the effects of anesthesia method used in patients who underwent  endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP).

The correlation between the duration of performance, success and complication rates, duration of hospital stay, vital findings, the dosage of iohexol; hyoscine-N-butyl bromide were compared with the anesthesia method.

Higher success rates were obtained from patients  administered general anesthesia or deep sedation than patients who received superficial sedation. General anesthesia was observed to shorten the procedure time and  significantly decrease the amount of iohexol used. No significant difference were detected between general anesthesia and deep sedation groups with respect to the amount of hyoscine-N-butyl bromide intravenous injection. However, the amount used in the superficial sedation group was statistically higher than other two.

In conclusion, general anesthesia shortens the duration of ERCP, increases success rate and prevents complications likely to develop by decreasing the dose of hyoscine-N-butyl bromide and iohexol.

ÖZET

Çalışmamızın amacı endoskopik retrograd kolanjiopankreatografide kullanılan anestezi yönteminin işlemin sonuçlarına etkilerini ortaya koymaktır.

Endoskopik retrograd kolanjiopankreatografi ve taş çıkarılması işlemi yapılan hastalar çalışmaya dahil edildi. İşlem süresi, başarı ve komplikasyon oranları, hastanede kalış süresi, vital bulgular ve işlem sırasında koledok görüntülemesi için ihtiyaç duyulan ioheksol ve barsak hareketlerini baskılamak için kullanılan hiyosin-N-butil bromür dozu ile hastanın tercih ettiği anestezi yöntemi arasındaki ilişki incelendi.

Genel anestezi ve derin sedasyon ile işlem yapılan hastalarda, yüzeysel sedasyon uygulananlara kıyasla, daha yüksek başarı oranları elde edildi. Genel anestezinin işlem süresini anlamlı olarak kısalttığı ve kullanılan iohekol miktarını azalttığı görüldü. Hyoscine-N-butyl bromür kullanım miktarında genel anestezi ve derin sedasyon uygulanan gruplar arasında fark olmadığı, ancak yüzeysel sedasyon verilen hastalarda dozun diğer iki gruba kıyasla anlamlı derecede yüksek olduğu saptandı.

Genel anestezi işleminin süresini kısaltmakta, başarı oranını artırmakta ve işlem sırasında kullanılan Hiyosin-N-butilbromür ve ioheksol dozunu azaltarak gelişebilecek komplikasyonların önüne geçmektedir.

Published

2017-03-13

Issue

Section

Articles