PRIMARY NEUROENDOCRINE CARCINOMA OF THE BREAST: Case report. Memenin primer nöroendokrin karsinomu: Vaka sunumu.

Authors

  • Uğur Deveci
  • Manuk Norayk Manukyan
  • Abut Kebudi
  • Kağan Gökçe
  • Ahmet Midi
  • Mehmet Mahir Atasoy

Keywords:

Breast neoplasm, neuroendocrine tumor

Abstract

Primary neuroendocrine carcinoma of the breast is an extremely rare tumor. Tumours can only be considered small cell neuroendocrine tumour of the breast if nonmammary sites are excluded. We present our experience of primary neuroendocrine carcinoma of the breast in a 76-year-old woman and 87-year-old woman. First patient has presented with just about 4 cm palpable mass in her left breast. Tru cut biopsy from left breast  showed a invasive carcinoma. Wide surgical excision and sentinel lymph node biopsy were performed. The second patient admitted our clinic complaints of a mass in her left breast. Because of limitted cardiac failure, only lumpectomy was performed with local anestesia. Also in two patients, immunohistochemical staining showed primary neuroendocrine carcinoma of the breast. Computed tomography scans of the chest and abdomen  showed no lesion for metastasis or another primary origin. Adjuvant hormone therapy was given, since the tumor was immunohistochemically receptor positive.

ÖZET

Memenin primer nöroendokrin karsinomu, oldukça nadir görülen bir tümördür. Tümörün primer olarak meme kaynaklı olduğunu söylemek için meme dışı organlarda olmadığı kanıtlanmalıdır. Bu çalışmada, memenin primer nöroendokrin tümörü tanısı koy-duğumuz 76 ve 87 yaşındaki iki kadın hastamıza ait tecrübemizi sunduk. İlk hastamız sol memede yaklaşık 4 cmlik  kitle şikayeti ile başvurdu. Yapılan tru cut biyopsi sonucu invazif karsinom olarak sonuçlandı. Hastaya sentinel lenf nodu biyopsisi ve geniş cerrahi eksizyon uygulandı. İkinci hastamız sol memede kitle ile klniğimize başvurdu. İleri kardiyak yetersizliği olan hastaya lokal anestezi altında yalnızca lumpektomi uygulandı. Her iki hastada immunhistokimyasal boyamalar sonucunda memenin primer nöroendok-rin karsinomu saptandı. Toraks ve batına yönelik bilgisayarlı tomografi incelemelerinde metastaz saptanmadı. Reseptörleri pozitif olan hastalara sonraki dönemde hormonoterapi verildi.

Published

2017-03-08

Issue

Section

Articles