AN UNUSUAL CASE OF PANCREATIC TUMOR; OSTEOCLASTIC LIKE GIANT CELL TUMOR. Pankreasın nadir rastlanan tümörü; Osteoklastik tip dev hücreli kanser.

Authors

  • Mustafa Özsoy
  • Murat Soybilen

Keywords:

Giant cell tumor, pancreatic tumor, pancreaticoduodenectomy, portal vein, vascular graft

Abstract

The osteoclast-like giant cell tumor of the pancreas, described by Rosai, is a rare pancreatic tumor. Since then, only 40 cases have been reported in the literature. A 51-year-old Turkish woman was admitted because of nocturnal fever, trembling and jaundice. Blood tests on admission showed a liver cytolitic syndrome. The patient had laparotomy which confirmed the presence of a big epigastric mass adherent to the distal portion of stomach and spleen, and the portal vein thrombosis. Total pancreaticoduodenectomy was performed while the obturated portion of the portal vein was resected and replaced by polytetrafluoroethylene vascular graft. The postoperative period was uneventful. Unfortunately, three months after surgery, liver and lung metastases were noted. The patient passed away about four months after the cancer diagnosis. This case is being reported mainly to report an unusual tumor and secondary to discuss about the agressivity observed despite a radical excision of the tumor.

ÖZET

İlk kez Rosai tarafından tanımlanan pankreasın osteoklastik tip dev hücreli tümörlerine nadir rastlanmaktadır. Literatürde şimdiye kadar 40 vaka bildirilmiştir.  Olgumuz 51 yaşında kadın hastadır. Ateş yüksekliği, sarılık nedeniyle başvurdu. Yapılan kan biyokimya tetkikleri sonucunda hastada tıkanma ikteri olduğu saptanarak hastaneye yatırıldı. Perkutan safra drenajı ve intravenöz antibiyotik tedavisi uygulandı. Ateş yüksekliğinin devam etmesi üzerine operasyona karar verildi. Operasyonda tüm üst karını dolduran, mide ve dalağı kendine doğru çeken, portal vende tromboza neden olan yaklaşık 20 cm boyutunda kitle saptandı. Olguya splenektomi ile birlikte total pankreatikoduodenektomi uygulandı. Ayrıca tromboze olmuş portal ven segmenti çıkartılarak portal ven devamlılığı politetrafloroetilen damar grefti ile sağlandı. Operasyon sonrası izleminde hastada majör cerrahi sorunla karşılaşılmadan taburcu edildi. Takiplerinin 3. ayında yaygın karaciğer ve akciğer metastazları saptandı. Operasyon sonrası 4. ayında metastazlara bağlı tümör yükü nedeniyle gelişen komplikasyonlar sonucu hasta kaybedildi. Bu makalede pankreasın nadir rastlanan kanser türü olan osteoklastik tip dev hücreli kanserli bir olgudaki agresif cerrahi tedaviyi ve sağkalım süresini sunmayı amaçladık.

Author Biography

Mustafa Özsoy

The State Hospital of Manisa, Department of General Surgery  Manisa / TURKEY 

Published

2017-02-05

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)