Management of a patient with moebius syndrome. Case report. MOEBİUS SENDROMLU BİR HASTADA ANESTEZİ YÖNETİMİ. OLGU SUNUMU.

Authors

  • Elif Doğan Bakı
  • Meliha Kahraman
  • Nilgün Kavrut Öztürk
  • Bilge Karslı

Keywords:

Moebius syndrome; difficult intubation; cranial nerves

Abstract

Moebius syndrome is a rare congenital displasia that VI (Nerves Abducens) and VII (Nerves Facialis) nerves are commonly affected unilateral or bilaterally. Occasionaly V,X,XI, XII cranial nerves are involved, resulting in difficulty of chewing, swallowing and caughing which often leads to respiratory complications. These symptoms are often known and threatened in childhood period. Anesthetic management is so important in these patients because of the difficulties in intubation caused by orofacial defects. In our case we reported an adult patient with maxillofacial defects that could cause difficult intubation who had no history of operation before and we presented our anesthetic management in this patient.

ÖZET

Moebius sendromu (MS), temel olarak VI.(abducens) ve VII. (Facial) kranial  sinirlerin  tek  veya  çift  taraflı etkilendiği nadir görülen bir hastalıktır. Sıklıkla diğer kraniyal sinirlerin de (V, X, XI, XII) tutulumu çiğneme, yutma güçlüğü ve solunumsal komplikasyonlara yol açabilen öksürme güçlüğüne yol açabilir. Bu semptomlar daha çok çocukluk çağında tanı ve tedavi imkanı oluşturur. Orofacial anomaliler dolayısıyla zor entübasyona neden olabilen bir sendrom olmasından dolayı anestezi yönetimi açısından da önem arz etmektedir. Olgumuzda; daha önce operasyon öyküsü olmayan yetişkin bir hastanın, belirgin maxillofacial deformitesi sebebiyle zor entübasyon olabileceği öngörülüp, bu hastadaki anestezi yönetimi sunuldu.

Author Biography

Elif Doğan Bakı

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezi ABD, 07059 Antalya

Published

2017-02-04

Issue

Section

Articles