Rare cause of schock during the operation; anaphylaxis due to liver hydatid cyst rupture. Case report. AMELİYAT SIRASINDA OLUŞAN ŞOKUN NADİR BİR SEBEBİ: KARACİĞER HİDATİK KİST RÜPTÜRÜNE BAĞLI ANAFLAKSİ. OLGU SUNUMU.

Authors

  • Habib Bostan
  • Ahmet Fikret Yücel
  • Dursun Ali Şahin

Keywords:

Hydatid cyst; anaphylactic reaction; general anesthesia; epidural anesthesia

Abstract

Hydatid disease is a parasitic infection caused by echinococcus granulosus and echinococcus alveolaris. This infection is characterized by cyst formation and the liver is the most commonly involved organ. The rupture of the hydatid cysts spontaneously, by external traumas or during surgical operations causes anaphylactic schock and conditions that can extend to death. Anaphylaxis possibility should be in mind if a sudden tachicardia and decreasing arterial blood presurre develops during hydatid cyst operations. In our opinion, keeping in mind the possibility of anaphylaxis and being ready to this condition in hydatid cyst operations can decrease mortality and morbidity seriously. In this case report we presented a anaphylactic reaction after the rupture of a hydatid cyst during a liver hydatid cyst excision surgery and discused it accompaniment to literature.

ÖZET

Kist hidatik, echinococcus granulosus ve echinococcus alveolaris tarafından oluşturulan paraziter bir enfeksiyondur. Bu enfeksiyon kist oluşumu ile karakterize olup, kistler en sık olarak karaciğer ve akciğerde yerleşmektedirler. Harici travma, spontan ya da cerrahi müdahale sırasında kistin rüptüre olmasıyla anaflaktik şok ve hatta ölüme kadar gidebilen sonuçlar ortaya çıkabilmektedir. Kist hidatik operasyonu esnasında ani bir taşikardi ve düşen arteryel kan basınçı varlığında, diğer olasılıklar ekarte edildikten sonra, anafilaksi olasılığı düşünülmelidir. Kist hidatik nedeniyle ameliyat edilecek hastalarda anaflaksi gelişebileceğinin akılda tutulması ve bu konuda hazırlıklı olunması sayesinde mortalite ve morbiditenin ciddi oranda azaltılacağı kanısındayız. Bu olgu sunumunda, karaciğer kist hidatiğinin cerrahi eksizyonu esnasında kistin rüptüre olmasını takiben gelişen anaflaktik reaksiyonu sunduk ve literatür eşliğinde tartıştık.

Author Biography

Habib Bostan

Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

Published

2017-01-26

Issue

Section

Articles