Importance of Preoperative ECG evaluation with regard to a case of long QT syndrome; Case report. UZAMIŞ QT SENDROMLU BİR OLGU IŞIĞINDA PREOPERATİF EKG DEĞERLENDİRMESİNİN ÖNEMİ; Olgu sunumu.

Authors

  • Yüksel Ela
  • Remziye Gül Sıvacı
  • Tevfik Demir
  • Elif Bakı

Keywords:

Long QT syndrome; anesthesia; ECG

Abstract

Long QT syndrome is a rarely seen cardiac repolarization disorder that may cause elongated QT interval, recurrent syncope episodes, tachyarrhythmia and sudden death in structurally normal heart. Standard anesthesia procedure was administered for adenotonsillectomy to a 9-year-old, 25 kg boy after normal results in preoperative assessment. The follow up process in peroperative anesthesia was normal. One hour after the operation, his skin paled and subsequently cardiac arrest was developed. Long QT syndrome was diagnosed in the patient with ECG evaluation in pediatric cardiology consultation after resuscitation. As a conclusion, preoperative ECG evaluation should again be a routine procedure.

ÖZET

Uzun QT sendromu (UQTS) yapısal olarak normal olan kalpte uzamış QT aralığı, tekrarlayan senkop atakları, taşiaritmiler ve ani ölüme neden olan nadir görülen bir kardiak repolarizasyon bozukluğudur. Dokuz yaşında, 25 kg olan erkek çocuk hastaya normal preoperatif değerlendirme sonrası adenotonsillektomi ameliyatı için standart anestezi uygulandı. Peroperatif anestezi takibi olağan seyretti. Hasta postoperatif 1. saatte aniden cilt renginde soluklaşmayı takiben kardiyorespiratuar arrest gelişti. Resüsitasyonla kardiyak ritmi geri dönen hastaya pediatrik kardiyoloji konsültasyonu sonucu EKG incelemesinde uzun Q-T Sendromu tanısı konuldu. Sonuç olarak, preoperatif EKGânin rutin prosedüre girmesinin yeniden değerlendirilmesi gerektiği düşünülmelidir.

Author Biography

Yüksel Ela

Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anestezi ABD.

03120    Afyonkarahisar,  Turkiye 

Published

2017-01-25

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)