Tracheal reconstruction using pericardium in emergency as a life saving procedure in cases of severe tracheal stenosis. ACİL TRAKEAL STENOZ OLGULARINDA HAYAT KURTARICI BİR İŞLEM OLARAK PERİKARD İLE TRAKEA REKONSTRÜKSİYONU.

Authors

  • Dheeraj Sharma
  • Anula Sisodia
  • Sanjeev Devgarha
  • Rajendra Mohan Mathur

Keywords:

Tracheal reconstruction; tracheal stenosis; tracheostomy; pericardial flap

Abstract

Post intubation tracheal stenosis followed by tracheostomy resulting in destruction of long segment of trachea remains a serious clinical problem. In this study we review our experience with technique of tracheal reconstruction using pericardial flap/patch as an emergency procedure to save life of patient.

Since Dec 2011 to Dec 2012, a  total of 5 patients with tracheal stenosis as a result of intubation and tracheostomy were included in this study and examined for outcomes of stenosis management.

Our traetment strategy for treatment of long segment of tracheal stenosis with pericardial patch/flap was associated with good outcomes. The overall success rate was 80% with no early and late complications.

In conclusion, long term endotracheal intubation and tracheoastomy results in destruction of long tracheal segment causing end to end and other repaires impossible. Therefore our technique for long segment tracheal stenosis using pericardium remains a good alternative in an emergency as a life saving procedure.

Özet

İntubasyon sonrası ortaya çıkan stenoz ve takiben uzun segmenti içeren trakeostomiler ciddi klinik problemlere yolaçarlar. Bu çalışmada, acil ve hayat kurtarıcı bir işlem olarak perikard ile yapılan trakeal rekonstrüksiyon olgularımızı gözden geçirdik.

Aralık 2012-2013 yılları arasında entubasyona bağlı olarak gelişen trakeal stenoz nedeniyle 5 hastamızda uygulaığımız tedavi sonuçları değerlendirildi.

Uzun segmnette gelişen trakeal stenoz olgularında yaklaşımımız perikardial flep ile rekonstriksiyon yaparak iyi sonuçlar aldık. Erken vfe geç komplikasyon olmaksızın olguların %80âinde başarılı sonuç aldık.

Sonuç olarak, uzun segmenti tutan trakeal entubasyon ve trakeostomiler sonrasında oluşan hasarın primer tamiri imkansız hale gelmektedir. Buyüzden bizim kullandığımız teknikle, trakeanın perikard ile sarılması hayat kurtaran bir işlem gibi gözükmektedir. 

Author Biography

Dheeraj Sharma

Resident , Department of CardioThoracic and Vascular Surgery, S.M.S Medical College,

Jaipur, Rajasthan, India.

Published

2017-01-01

Issue

Section

Articles