Leukocytoclastic vasculitis after Covid-19 pneumonia

Covid-19 pnömonisi sonrası lökositoklastik vaskülit

Authors

  • Gizem Uçar https://orcid.org/0000-0002-9608-475X

Abstract

The SARS-Cov-2 virus from the betacoronavirus family, which emerged in the Wuhan region of China in December 2019, spread to the world in a short time, causing the Covid-19 pandemic. In addition to serious respiratory symptoms, Covid-19 progresses with different symptoms in many systems. Covid-19-related dermatological manifestations are being reported with increasing frequency, either in the early phase of the disease or in late-onset.

This case report, it is aimed to share our experience in our 68-year-old male patient who had late-onset vasculitic eruptions during the recovery process and was later accepted as excites, while he was being followed up in the intensive care unit due to severe Covid-19 pneumonia-ARDS.

ÖZET

Aralık 2019’da Çin’in Wuhan bölgesinde ortaya çıkan betakoronavirüs ailesinden SARS-Cov-2 virüsü, kısa sürede dünyaya yayılarak Covid-19 pandemisine yol açmıştır. Covid-19, ciddi respiratuvar semptomlarının yanında birçok sistemde değişik belirtilerle seyretmektedir. Covid-19 ilişkili dermatolojik belirtiler, hastalığın erken evresinde veya geç başlangıçlı olarak giderek artan sıklıkta rapor edilmektedir.

Bu olgu sunumunda ağır Covid -19 pnömonisi-ARDS nedeniyle yoğun bakım izlemi yapılırken iyileşme sürecinde geç başlangıçlı vaskülitik döküntüleri olan ve sonrasında excitus kabul edilen 68 yaş erkek hastamızdaki deneyimimizin paylaşılması amaçlanmıştır.

Author Biography

Gizem Uçar, https://orcid.org/0000-0002-9608-475X

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Published

2023-01-23

Issue

Section

Articles