Anesthesia management of patient with the history of multipl surgeries due to palate cancer.

Damak kanseri nedeniyle çoklu operasyon öyküsü olan hastada anestezi yönetimi.

Authors

  • Yonca Pekcan Anestezi ve reanimasyon

Keywords:

Damak kanseri, genel anestezi, hava yolu yönetimi

Abstract

Patients with oral cavity cancer have specific features for airway management during anesthesia. A 60-year-old woman who had undergone eight different surgeries including uvulectomy, tonsillectomy, maxillectomy, and reconstruction with calvarial bone graft due to a diagnosis of squamous cell palate cancer 24 years ago was scheduled for laparoscopic cholecystectomy. Standard oropharingeal evaluation could not be preformed and neck extension was found to be limited due to previous operations. Vocal cords could not be seen during laryngoscopy because of; limited mouth opening due to fibrosis and impaired anatomical structure. Endotracheal intubation was performed using difficult intubation stylet (gum elastic bougie).

ÖZET

Oral kavite kanserli hastalar, anestezi uygulaması sırasında hava yolu yönetimi açısından özelliklidir. Yirmidört yıl önce squamöz hücreli damak kanseri tanısı nedeniyle sekiz kez operasyon geçirmiş, uvulektomi, tonsillektomi, maksillektomi ve calvarial kemik grefti ile rekonstruksiyon yapılmış 60 yaşındaki kadın hastada laparoskopik kolesistektomi planlandı. Havayolu değerlendirilmesinde boyun ekstansiyonunda kısıtlılık saptanan olguda, önceden geçirilmiş operasyonlar nedeniyle standart bir orofaringeal değerlendirme yapılamadı. Laringoskopi sırasında fibrozise bağlı ağız açıklığının kısıtlı olması, anatomik yapının bozulmuş olması nedeniyle vokal kordlar görülemedi. Zor entübasyon stilesi (buji) kullanılarak endotrakeal entübasyon gerçekleştirildi.

Published

2020-08-06

Issue

Section

Articles