Pilonidal sinus; Single periphery hospital experience.

Pilonidal sinüs; Taşra hastanesi deneyimi.

Authors

  • Saadeldin Ahmed Idris Professor
  • Abdul Ghani Qureshi Baqai Medical university, Karachi, Pakistan

Keywords:

Pilonidal disease, Pilonidal sinus, Pilonidal abscess, excision, flap, infection, antibiotic, recurrence

Abstract

Despite the numerous publications during the last eight decades, considerable discrepancies in the treatment of patients with the sacrococcygeal pilonidal disease still exist. A cohort study aimed to explore our experience in the management of this entity.

The study included 24 patients with the chronic pilonidal disease, 18 males and 6 females, with the male to female ratio of 4:1. Their mean age was 22.96 ± 4.329 years. Multiple openings were seen in 79.2%. Surgical technique was Limberg flap, simple primary closure, and open approach, healing by secondary intention applied in 58.3%, 25%, and 16.7% respectively. Patients were discharged from hospital when became fully mobilized, pain controlled and drain had been removed. The mean hospital stay was 2.4 days. The overall recurrence rate with follow up of 1 year was 4.2%.

Adopting a simplified criterion for handling sacrococcygeal sinus depends on sinus extension and the number of openings will result in a good outcome.

 

Özet

Son yirmi yıldaki sayısız yayına rağmen, sakrokoksigeal pilonidal hastalığı olan hastaların tedavisinde önemli farklılıklar hala mevcuttur. Bukohort çalışmada, bir taşra hastanesi yönetimindeki deneyimimizi paylaşmayı amaçladık.

Çalışmada kronik pilonidal hastalığı olan 24 hasta, 18 erkek ve 6 kadın, erkek: kız oranı 4: 1 idi. Ortalama yaşları 22.96 ± 4.329 yıl idi. Olguların %79.2'inde çoklu sinüs ağzı görülmüştür. Cerrahi teknik sırasıyla % 58.3, % 25 ve% 16.7 oranında uygulanan Limberg flebi, basit primer kapatma ve açık yaklaşımdı. Tamamen mobilize olduktan sonra hastalar ağrı kontrolü yapıldıktan ve dren çıkarıldıktan sonra hastaneden taburcu edildler. Hastanede kalış süresi ortalama 2.4 gün idi. Bir yıllık izlemde nüks oranı % 4,2 idi.

Sakrokoksigeal sinüsün tedavisi için basitleştirilmiş bir kriterin benimsenmesi sinüsün uzunluğuna ve sinüs ağızlarının sayısına bağlı olarak iyi bir sonuçla tamamlanabilecektir.

Author Biography

Abdul Ghani Qureshi, Baqai Medical university, Karachi, Pakistan

Assistant professor, Faculty of Medicine

Published

2019-12-28

Issue

Section

Articles