A CASE OF RENAL TUMOR MIMICKING AN INCARCERATED ABDOMINAL HERNIA. İnkarsere abdominal herni ile karışan renal tümör olgusu.

Authors

  • Emre Günay
  • Süleyman Atalay
  • Bülent Kaya
  • Mehmet Kamil Yıldız
  • Erkan Özkan
  • Cengiz Eriş
  • Hacı Hasan Abuoğlu
  • Hacı Mehmet Odabaşı
  • Özcan Çakır

Keywords:

Renal, tumor, incarcerated abdominal hernia

Abstract

Abdominal wall hernias constitute a group of diseases whose treatment is surgery and sometimes surprise the surgeon with unexpected contents of hernia sac. Many times, tumors become a part of this surprise by mimicking with non-incarcerated or incarcerated hernia. We have presented a case which was reported as incarcerated hernia with abdominal ultrasonography but understood that renal tumor was protruded from the anterior abdominal wall during surgery, due to it was the first case according to our research in the literature.

Özet

Karın duvarı fıtıkları tedavisi cerrahi olan bir hastalık grubunu oluşturmaktadır ve bazen beklenmedik fıtık kesesi içeriği ile cerrahlara sürpriz yapmaktadırlar. Birçok kez tümörler de inkarsere ya da inkarsere olmayan hernilerle karışarak bu sürprizin bir parçası olmaktadırlar. Biz de literatürde yaptığımız araştırma sonucunda bir ilk olması nedeniyle ultrasonografi ile inkarsere abdominal herni olarak rapor edilen ancak operasyon sırasında renal tümörün batın ön duvarından protrüde olduğu anlaşılan olguyu sunduk.

Author Biography

Süleyman Atalay

Haydarpaşa Numune Research and Training Hospital, Departments of General Surgery, İstanbul / Turkey

Published

2016-12-29

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)