BILE LEAK DUE TO AN ACCESSORY DUCT OF LUSCHKA FOLLOWING CHOLECYSTECTOMY. CASE REPORT. Kolesistektomi sonrası aksesuar Luschka kanalı yaralanmasına bağlı safra kaçağı. Olgu sunumu.

Authors

  • Mustafa Özsoy
  • Murat Önal
  • Mehmet Fatih Haskaraca
  • İsmail Özsan
  • Zehra Özsoy

Keywords:

Laparoscopic cholecystectomy, bile leakage, sepsis, accessories Luschka duct

Abstract

Today, laparoscopic cholecystectomy in the treatment of symptomatic gallstones has become the gold standard. As with any new surgical technique, laparoscopic cholecystectomy has become the current passing through certain stages of development. As in conventional surgery, iatrogenic bile duct injury in laparoscopic surgery which may result in the loss of the patient and is the most feared is not still overcome. Despite increasing the level of knowledge and experience, possibilities of iatrogenic bile duct injury significantly decreased the frequency. Endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP) is often presented as a first treatment option in Diagnosis and treatment of injuries of the biliary tract. However, the number of ERCP inability to implement the central and expert, expert surgeon prefers currently surgery for the first method of treatment. Despite all the measures taken, accessory bile duct injuries have great importance in among the causes of biliary duct injuries. Especially, the Luschka duct injuries which has close relationship with the gall bladder outshines due to the delay in diagnosis and treatment of injuries. In this article, we tried to present our treatment option in a patient who is in septic shock secondary to bile leakage because of Luschka duct injury during surgery.

ÖZET

Günümüzde semptomatik safra kesesi taşlarının tedavisinde laparoskopik kolesistektomi altın standart haline gelmiştir. Her yeni teknikte olduğu gibi laparoskopik kolesisektomi de belirli gelişim evrelerinden geçerek günümüzdeki haline gelmiştir. Konvansiyonel cerrahide olduğu gibi laparoskopik cerrahide de halen üstesinden gelinemeyen hasta kayıplarına neden olabilen en korkulan komplikasyon iatrojenik safra yolları yaralanmalarıdır. Artan bilgi ve birikim düzeyi ile gelişen teknolojik imkânların sayesinde safra yollarının iatrojenik yaralanma sıklığı ciddi oranda azalmıştır. Safra yollarının yaralanmalarının tanı ve tedavisinde endoskopik retrograd kolanjiopankreatikografi (ERCP) çoğu yazarca ilk başvurması gereken tedavi seçeneği olarak sunulmaktadır. Ancak ERCP uygulayan merkez ve uzman sayısındaki yetersizlik halen cerrahları ilk tedavi yöntemi olarak cerrahiye yönlendirmektedir. Tüm önlemlerin alınmasına rağmen safra yolları yaralanmalarının nedenleri arasında aksesuar safra yolları ayrı öneme sahiptir. Özellikle safra kesesi ile yakın ilişkisi olan Luschka adı verilen aksesuar safra kanalının yaralanmaları gerek tanının konması gerekse tedavisindeki gecikme nedeniyle aksesuar kanal yaralanmaları arasında öne çıkmaktadır. Bu makalede ameliyat esnasında saptanmayan aksesuar Luschka kanalına bağlı safra kaçağı ve buna sekonder gelişmiş septik şoktaki bir hastadaki tedavi seçeneğimizi sunmayı amaçladık.

Published

2017-03-15

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)