A RARE CAUSE OF ACUTE ABDOMEN; PRIMARY ABDOMINAL TUBERCULOSIS. CASE REPORT. Akut karının nadir bir etkeni; Primer abdominal tüberküloz. Olgu sunumu.

Authors

  • Mustafa Özsoy
  • Mehmet Fatih Haskaraca
  • Kamile Kurt

Keywords:

Extrapulmonary tuberculosis, acute abdomen, intraabdominal malignity

Abstract

Discovery of mycobacterium tuberculosis by Robert Koch was the milestone for fighting with tuberculosis. However tuberculosis has begun to diverge from its classical course due to resistance developments against anti-tuberculosis drugs, increase of diseases impairing immune system. Extrapulmonary tuberculosis cases are encountered much more frequently compared to past. Abdominal tuberculosis has a unique importance among extrapulmonary tuberculosis. Tuberculosis bacilli may involve every organ in gastrointestinal system and also may mimic all diseases, mainly malignity and inflammatory diseases. In this paper, we aimed to present a case of abdominal tuberculosis presented with acute abdomen and mimicked gynecologic malignity.

ÖZET

Robert Koch tarafından tüberküloz basilini keşfi, tüberküloz hastalığı ile savaşta dönüm noktası olmuştur. Yalnız günümüzde anti tüberküloz ilaçlarına karşı direnç gelişimleri, immun sistemi zayıflatan hastalıkların artışı ile birlikte tüberküloz klasik seyrinden uzaklaşmaya başlamıştır. Akciğer dışı yerleşimli tüberküloz olgularına geçmişe nazaran çok daha sık rastlanmaktır. Abdominal tuberkülozis, ekstrapulmoner tuberkülozis içerisinde ayrı bir öneme sahiptir. Çünkü tüberküloz basili gastrointestinal sistemde her organı tutabilmekle birlikte başta malignite ve inflamatuvar hastalıklar olmak üzere tüm hastalıkları taklit edebilme yeteneğine sahiptir. Bu makalede akut karın tablosu başvuran, jinekolojik maligniteyi taklit eden abdominal tuberkülozis olgusunu sunmayı amaçladık.

Published

2017-03-15

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)