SYNCHRONOUS PRESENTATION OF BREAST CARCINOMA WITH AXILLARY LYMPHOMA; CASE REPORT. Meme karsinomu ve aksiler lenfomanın eşzamanlı sunumu; Olgu sunumu.

Authors

  • Nihan Turhan
  • Erdinç Çetinkaya
  • Nezih Akkapulu
  • İskender Sayek

Keywords:

Breast cancer, chronic lymphocytic leukemia, multiple neoplasia, synchronous neoplasia, sentinel lymph node

Abstract

Synchronous occurrence of multiple neoplastic processes (diagnosed within a six month period) is uncommon and the relationship between breast cancer with lymphoproliferative diseases is unusual as well.

We present a case of 66 years old patient with invasive ductal carcinoma of breast and chronic lymphocytic leukemia  detected at sentinel lymph node.

Our patient represents a rare case demonstrating for coexistence of dual malignancies. We review the literature and discuss possible etiologies for these  synchronous tumors. There are some hypotheses as human breast cancer and lymphoma may share a common etiologic agent and this patient to show that further investigation is necessary for treatment and etiology of synchronous tumours.

ÖZET

Multipl neoplastik süreçlerin eşzamanlı gelişimi (altı aylık zaman diliminde tanı konulmuş olması) yaygın değildir ve meme kanseri ile lenfoproliferatif hastalıklar arasındaki ilişki beklenmediktir.

 Sentinel lenf nodu biyopsisinde kronik lenfositik lösemi saptadığımız, memesinde invazif duktal karsinoma olan 66 yaşındaki bir olguyu sunuyoruz. Hastamızın durumu malignensilerin birlikte göründüğü nadir bir durumdur. Sunulan olguda literatürü derledik ve bu tür senkronize tümörlerin olası etyolojilerini tartıştık. Mevcut hipotezler meme kanseri ve lenfomanın ortak etyolojik etkenleri paylaştığını göstermektedir ve bu olgu eşzaman tümörlerin etyolojisi ve tedavisi için daha ileri araştırmalar yapılması gerektiğini ortaya çıkarmıştır.

Published

2017-03-11

Issue

Section

Articles