ALTEMEIER-LIKE REPAIR OF COLOSTOMY PROLAPSUS; CASE REPORT. Kolostomi prolapsusunun Altemeier benzeri onarımı; Olgu sunumu.

Authors

  • Ahmet Ziya Balta
  • Ergun Yücel
  • Yavuz Özdemir
  • İlker Sücüllü

Keywords:

Colostomy, prolapsus, Altemeier repair

Abstract

Colostomy prolapsus is protrusion of full-thickness of colonic wall from stoma. It is generally seen in patients with significant comorbidities who were constructed loop colostomy. Rarely it can be seen after end colostomy construction. Many treatment modalities are described for stoma prolapsus, usually the most preferred method is changing stoma place with laparotomy. In this study, we presented a colostomy prolapsus repaired by Altemeier-like surgical technic. While laparotomy and changing stoma place is generally preferred method, Altemeier-like stoma repair is one of the less invasive and comfortable choice of treatment.

ÖZET

Kolostomi prolapsusu kolon duvarının stomadan tam kat protrüze olmasıdır. En sık acil cerrahi esnasında belirgin yandaş hastalığı olan hastalara açılan loop kolostomilerde görülse de nadir olarak uç kolostomi uygulamalarından sonra da karşılaşılabilmektedir. Stoma prolapsusların tedavisinde çeşitli cerrahi yöntemler tanımlanmış, genellikle laparatomi ile stoma yerinin değiştirilmesi tercih edilen yöntem olmuştur. Bu çalışmada, rektal prolapsusun tedavi seçeneklerden biri olan Altemeier onarımına benzer bir cerrahi teknik ile tedavi edilen kolostomi prolapsusu olgusu sunulmaktadır. Genellikle laparotomi ve stoma yerinin değiştirilmesi şeklinde tedavi edilen bu hastalarda, Altemeier benzeri stoma onarımı da minimal invazif ve konforlu cerrahi seçeneklerden biridir.

Author Biography

Ahmet Ziya Balta

Medical Academy, Haydarpaşa Teaching Hospital, Department of Surgery, İstanbul,

Published

2017-03-11

Issue

Section

Articles