NEW ROLES OF MAST CELLS IN POSTOPERATIVE WOUND HEALING AND ADHESION FORMATION. Mast hücrelerinin cerrahi sonrası yara iyileşmesi ve adezyon oluşumunda yeni tanımlanan rolleri.

Authors

  • Azize Yasemin Göksu Erol
  • Ali Uzunköy
  • Öner Özdemir

Keywords:

Mast cell, surgery, wound healing, adhesion, angiogenesis, inflammation

Abstract

In the past, mast cells (MCs) in human were well-known cells with their significant roles in allergic diseases and anaphylaxis; but lately it became obvious that they have many other functions, especially as a part of the innate immune system. Today, it is known that mast cells involve in various events such as, bacterial infections, angiogenesis, autoimmune diseases (e.g. rheumatoid arthritis), tissue repair, and cancer. Additionally, MCs have important roles in processes of postoperative wound healing, adhesion formation, infection control, and inflammation. Recently, many studies were conducted proving the importance of MCs in surgical diseases. For instance, it was lately understood that mast cells and their mediators vascular permeability/endothelial growth factor (VEGF) may be central to the formation of postoperative intra-abdominal adhesions. In tandem with the recent clinical success of anti-VEGF monoclonal antibodies in oncologic practice, some authors suggest an avenue for the development of anti-adhesion strategy with these antibodies. Similiarly, recent studies indicate that chymase content of MCs involve in adhesion formation. Thus, chymase inhibitors are presented by some researchers as a potential beneficial drug for prevention of adhesion formation. In this review, we will discuss the importance of MCs in terms of postoperative wound healing, adhesion formation, inflammation, and infection control in the light of recent literature.

ÖZET

Mast hücreleri (MH), geçmişte insanda, özellikle allerjik hastalıklar ve anaflaksideki belirgin rolleri ile iyi bilinen hücreler iken; son yıllarda, özellikle doğal bağışıklık sisteminin bir parçası olmak üzere, birçok fonksiyona sahip oldukları ortaya çıkarılmıştır. Günümüzde, MHânin bakteriyel enfeksiyonlar, anjiyogenez, otoimmün hastalıklar (örn. romatoid artrit), doku tamiri ve kanser gibi birçok farklı olayda rol oynadığı bilinmektedir. MH aynı zamanda cerrahi sonrası yara iyileşmesi, adezyon oluşumu, enfeksiyon kontrolü, inflamasyon vb. süreçlerinde de önemli rollere sahiptir. Son yıllarda, MHânin cerrahi hastalıklardaki önemini gösteren birçok araştırma yapılmıştır. Örn., MHânin ve salgıladığı vascular permeability/endothelial growth factor (VEGF)âin intraabdominal adezyonların oluşumunda merkezi role sahip olduğu anlaşılmıştır. Anti-VEGF monoklonal antikorların onkolojideki klinik başarılarından yola çıkarak, bu antikorlar ile anti-adezyon stratejisi geliştirmeyi öneren araştırmacılar mevcuttur. Benzer şekilde, son çalışmalar MHânin içerdiği kimazın adezyon formasyonuna katıldığını göstermiştir. Kimaz inhibitörünün adezyon formasyonunun önlenmesinde yararlı bir ilaç olabileceği bazı araştırmacılar tarafından öne sürülmüştür. Bu yazımızda, MHânin cerrahi sonrası yara iyileşmesi, adezyon oluşumu, inflamasyon ve enfeksiyon kontrolündeki önemi son literatür verileri ışığında tartışılacaktır.

Author Biographies

Azize Yasemin Göksu Erol

Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji AD, Afyonkarahisar/TÜRKİYE

Ali Uzunköy

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi AD, ŞANLIURFA

Published

2017-03-08

Issue

Section

Articles